Alets bijdrage, viering 9 september 2001  
  Voorganger: Alet Aalders, lector: Gerard van Deijl  
         
         
 

Lezingen

  • Wijsheid 9:13-18b
  • Jacobus 3:13-18
  • Lucas 14:25-33
         
         
 

Welkom en inleiding

Namens de duifgemeenschap mag ik u van harte welkom heten in deze viering van schrift en tafel.

Is het goed om je 100% op 1 ding te richten? Op werk, sport of een hobby. Dat klinkt wel erg saai. Ik denk dat we een veelzijdiger leven interessanter zullen vinden.
Er zijn mensen die bijvoorbeeld zo opgaan in hun werk dat zij amper weet hebben van wat er om hen heen gebeurt. Total commitment heet dat tegenwoordig. Maar zijn zij daar gelukkig, ik bedoel echt gelukig mee?
Je hebt sporters die na hun actieve sport carrière in een enorm gat vallen omdat zij hun hele leven in dienst hebben gesteld van die sport en daarnaast niets hebben, je ziet hetzelfde met carrière makers als zij hun pensioen halen. Uit de eerste 2 lezingen van vandaag zal blijken dat zo'n levenshouding niet echt wijs te noemen is. Leef niet naar aardse wijsheid maar zoek de wijsheid die van boven komt. Als je daar naar wilt leven zul je offers moeten laten. Jezus vraagt aan zijn volgelingen, in de evangelie lezing, een keuze te maken. Een keuze van alles of niets, van je volgt mij of je volgt me niet en ook dat eist offers van ons.
Onvoorwaardelijk kiezen voor Jezus kan van een mens heel veel vragen. Die stap in het onbekende met vertrouwen toch maar zetten is in de ogen van de wereld wellicht dwaasheid, in bijbelse zin echter een wijsheid die loont. Bijvoorbeeld een ander helpen terwijl je er eigenlijk geen tijd voor denkt te hebben. Maar wat is tijd in termen van wijsheid. De offers die je maakt hoeven niet altijd zwaar en vervelend te zijn , vaak geven ze juist voldoening. 2001 is het jaar van de vrijwilliger, 15 september de dag van de vrijwilligers. (kleine hint) Er is nog zoveel werk dat niet betaald maar wel gedaan moet worden. Er zijn nog zoveel mensen die zo nu en dan je hulp kunnen gebruiken. Financieel word je er niet rijker van maar geestelijk wel. En daar gaat het vandaag, maar eigenlijk altijd om.

Laten wij ons zelf de tijd gunnen om ons in stilte voor te bereiden op de dienst.

God,
Wie van ons kan uw plan doorgronden,
wie ontdekken wat U wilt, als wij, gejaagd door het leven,
geen stilte meer vinden, geen tijd voor bezinning.
Breng ons tot rust.
Zend ons uw geest van wijsheid, die inzicht geeft,
en ons leert rechte wegen te gaan.
Amen


 
       
 

Overweging

Als je ergens 100% toegewijd aan bent heb je weinig tijd voor andere zaken. Zelfs te weinig tijd om aan geloven toe te komen, laat staan aan de consequenties daarvan. Als je het zo druk hebt kom je niet eens toe aan jezelf of je familie, je verloochend daarmee jezelf en ook de ander. Jezus kan die kortzichtige levenshouding niet waarderen denk ik. Als je 100% van je tijd met het geloof zou bezig houden, zou dat zoveel beter zijn? Er zijn mensen die dagen doorbrengen met bidden, er zijn mensen die deuren plat lopen met stichtelijke lectuur, er zijn mensen die niets meer van hun familie willen weten omdat zij hun geloof niet hebben. Zou op deze manier de wereld vooruit gaan?

Er moet een tussenoplossing zijn, denk ik. De woorden van Jezus klinken hard en ontnuchterend. Leerling van Jezus worden is geen vrijblijvende zaak. Het is alles of niets. En daarbij zul je goed moeten weten waaraan je begint. De weg van Jezus volgen zal offers van je vragen.

Wie Jezus' leerling wil worden, moet al het overige los durven laten. En volgens mij bedoeld hij daarmee dat je oude tradities, ideeën en zekerheden die je van thuis hebt meegekregen moet durven heroverwegen, en dat is iets anders dan ze verwerpen. De tijd gaat immers voort, en alles om ons heen verandert voortdurend. Wat vroeger zinvol was hoeft dat nu niet meer te zijn. Zeker ook in de tijd van Jezus was dat het geval. De nieuwe leer leek enorm te botsen met tradities, opvattingen en wetten. En zoals dat ook nu nog altijd het geval is ontstaan er, door hiermee te breken, spanningen. Met vreemden ga je dan veel sneller de discussie aan dan met bekenden , zoals je familie. Om nog eens te onderstrepen dat een keuze voor de nieuwe leer, een keuze van alles of niets is, haalt Jezus juist dit gevecht met jezelf en je familie aan.

In de tien geboden staat dat we onze vader en moeder moeten eren. Dat is toch precies het tegenovergestelde van verfoeien. Maar het vijfde gebod zegt feitelijk dat men zijn vader en moeder het gewicht, in het hebreeuws: kabod, zal geven dat hen toekomt. In plaats van het ouderlijk gezag boven alle kritiek te verheffen, houdt dit gebod mogelijkheden open om vraagtekens te zetten bij de "eerbiedwaardigheid"; van de ouders. Het zal moeten blijken of ouders van gewicht zijn. Hooghouden zul je mensen die jou leren beleven hoe goed het leven is. Eren zul je mensen die jou leren niemand anders dan God te vereren. Ontzag zul je hebben voor mensen die een fantastische geschiedenis met God doorgeven en doorleven met hun kinderen. Maar is hiervan geen sprake en houden ouders hun kinderen tegen op hun weg dan mogen, moeten zegt Jezus, zij zich van die ideeën afkeren.
Het gebod zegt niets over het liefhebben van je ouders dat staat hier los van.

Om iets nieuws te beginnen, om mee te gaan met Jezus, heroverweeg je je standpunten en moet je leren omgaan met de consequenties daarvan. Het gebeurt niet zelden dat mensen zwaarwichtige theorieën aanhangen, terwijl zij de balans in de praktijk laten doorslaan naar gemakkelijke, materiële voordelen. Veel rechtschapenheid is zo lang als het eigen belang breed is. Dat is aardse wijsheid.

Er bestaat al heel lang een volkswijsje over:
'Altijd is kortjakje ziek, midden in de week maar zondags niet.
Zondags gaat zij naar de kerk, met een boek vol zilverwerk,
Altijd is kortjakje ziek, midden in de week maar zondags niet'.
Dat waar Jezus het over heeft en waar wij het zondags hier over hebben, wat doen wij daarmee midden in de week. Wat doen we met de consequenties van ons geloof.
Wie neemt er bijvoorbeeld vrij om een ander mens in nood te helpen? Kies je voor 'the show must go on' of is er een hoger doel in je leven. Hoe weeg je zakelijke belangen af tegen sociale belangen. En welke offers zul je daarvoor moeten laten. Om maar een simpel voorbeeldje te noemen: Ik stond vorige week bij een stoplicht te wachten en zag dat twee mannen aan de overkant van de straat een auto probeerden aan te duwen, zij vroegen een voorbijganger om te helpen, deze man bedankte voor de eer, stak snel de straat over en verdween een kantoor in. Overigens niet zonder diverse malen achterom te hebben gekeken, misschien uit een zeker schuldbesef. Ik heb het geheel gadegeslagen en nog gedacht ook dat dat niet aardig van die man was, pas
later dacht ik hoe fout het van mezelf was om de auto niet aan de kant te zetten en zelf even mee te helpen.

Als je je 100% in wil zetten voor je geloof en je wilt inzetten voor hemelse wijsheid: die zuiver is en vredelievend, altijd voor rede vatbaar is, rijk is aan barmhartigheid en aan vruchten van goede werken, onpartijdig is en oprecht, dan zal ook je omgeving moeten aanvaarden dat je niet altijd aan je werk toekomt, dat je soms te laat zult zijn op afspraken, kortom dat je je niet alleen maar wilt richten op werk en het vergaren van 'materieel geluk'. Daar hebben we met elkaar nog een zware dobber aan.
Het is daarvoor niet nodig om in een klooster te gaan zitten, of deuren af te lopen met stichtelijke lectuur. Een geloof draag je altijd bij je en gebruik je op die momenten wanneer het nodig is. Wanneer we ons echt willen verdiepen in Jezus' woorden zullen we beseffen dat we vanuit het geloof in Christus van geval tot geval onze beslissingen in het leven moeten nemen. Je bent tenslotte christen in alles.

       
 

Nodiging

Delen wij met elkaar in woord en gebaar
Delen wij dit brood en deze wijn,
symbolen van samenzijn en samen delen
Iedereen is uitgenodigd aan zijn tafel
Kom dan want alles staat gereed

       
 

Zegenbede

Zegen ons met een wijsheid
Die inzicht schenkt,
Met een geloof dat bemoedigt
Leer ons te kiezen
Wat goed is in uw ogen,
En leer ons rechte wegen te gaan.
Zegen ons daarom en behoed ons,
Doe uw aangezicht over ons lichten en wees ons genadig
Verheffe u aangezicht over ons en schenk ons vrede.

In de naam van de Vader , de Zoon en de Heilige Geest
Amen.

       
       
 

| Archief/Bijdragen | Alets "Hoofdpagina" | Gastvoorgangers |
 
 

FV 2001-09-18 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl