Jos' bijdragen , viering 4 november 2001
 
 


Voorgangers: Jos Brink (overweging) en Yvonne van der Velden

 
         
         
 

Lezingen

  • Wijsh. 11; 23 - 12; 2
  • Jac. 2; 8-9 en 12-13
  • Luc. 19; 1-10
         
       
 

Overweging - samenvatting

De hulpwerkwoorden "hebben" en "zijn" staan voor twee levenshoudingen; staan voor een veranderd mens. Hebben staat vaak centraal in onze wereld; daar komt ook het woord "hebzucht" vandaan. We hebben het ook vaak over "hebben"; bv. : ik hèb een idee, in plaats van: ik dènk. De weg van de bijbel is juist de weg van het niet hechten aan bezit, maar wat je bènt. De naam "Jahweh" is ook een vervoeging van "zijn"; Ik ben. De joden hebben hebben dat op de Sabbath ook vorm gegeven als een vorm van "zijn": samen-zijn, samen-bidden en samen-eten, -drinken en samen zingen.
Zijn wij -evenals de Joden na de verwoesting van de tempel van Jerusalem- niet na de 11e september opnieuw bepaald tot het "zijn"? Zachëus -de kleine tollenaar- vond dankzij openheid een nieuwe kijk op het leven, een nieuwe levensoriëntatie. Openheid en vertrouwen gaat gepaard met een grote kracht tot vernieuwing, voor wat ècht essentieel is in het leven. Zeker voor allen die hun vertrouwen stellen op de Goede God, de goede Allah.

       
       
 

| Archief/Bijdragen | Jos' "Hoofdpagina"Gastvoorgangers |
 
 

FV 4-11-2001 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl