Catrinus' bijdragen, viering 25 november 2001
 
  Voorganger: Catrinus Mak


 
         
         
 

Lezingen

         
         
 

Welkom en inleiding

Goedemorgen en van harte welkom allemaal in deze viering. Een uur om op adem te komen,
om ons te laten aanstoten door het Licht en te laten vinden door de Eeuwige.
Vandaag is het het feest. Het feest van Christus Koning. Als thema heb ik gekozen: het koningschap van de Eeuwige. Hoe kunnen we feest vieren nu, hoe kunnen we het dáár nu over hebben, zult u wellicht denken? In deze dagen, waarin het geweld, de macht van wapens en terreur, aan de orde van de dag zijn. Een feest nu, terwijl er bijna godsdienstoorlogen lijken los te breken en waarin de Eeuwige verder weg lijkt dan ooit. Laat staan dat er dan sprake zou kunnen zijn van Zijn koningschap.
Juist nu, denk ik, is er behoefte aan iets of iemand, die boven al het gedoe, boven de duisternis uitstijgt. Boven het kwaad, de oplichting, het geweld, het niet weten hoe je precies met ongelijkheid en verschillen in onze samenleving om moet gaan. Iets of iemand die de weg weet en ons meeneemt.
Als het over het koningschap van de Eeuwige gaat, dan wil ik het niet hebben over een almachtige koning, hoog verheven op een troon, die bepaalt welke mensen wel en welke mensen niet zijn Rijk binnen gaan. Dat beeld maakt ons niet vrij denk ik maar eerder angstig.

Vooral ook naar aanleiding van de lezingen wil ik het hebben over de vraag hoe de Eeuwige Koning kan zijn en kan worden.
De lezingen rijken ons daar prachtige dingen over aan en ik hoop dat in mijn overweging duidelijk te kunnen maken.
Nu wil ik u uitnodigen voor een moment van inkeer, om thuis te komen met wat alles wat in u leeft aan gedachten en gevoelens en om hier wellicht met de Eeuwige over te delen. Laten we stil zijn.

Gebed

God van liefde
U die ons telkens opnieuw opzoekt
en naast ons wilt komen staan
wij danken hier te mogen zijn
en bidden U: zegen deze viering
dat wij aangeraakt worden
opdat wij hernieuwd en verfrist met Uw Geest
in het leven en in deze wereld zullen staan
Amen

 
       
 

Overweging

Beste mensen, Gemeente van Christus,

Bent u wel eens in de bergen geweest en heeft u daar wel eens een bergtop beklommen?
Afgelopen jaar was dat weer een heel bijzondere belevenis. Met 10 mensen was ik op stap in de Alpen en we stonden extra vroeg op, want we moesten een heel eind omhoog. Na een flinke klim van een paar uur met zware rugzakken kwamen op een bergpas. Een paar meter hoger lag een uitdagende bergtop, de Pic de Bure. De minder ambtieuzen bleven achter om op de rugzakken te passen en een kleinere groep ging naar die top. De beklimming was prachtig. Iedere minuut werd het uitzicht mooier. Bovendien liep het toch iets makkelijker zonder die 16 kilo op je rug. Eenmaal boven was het uitzicht goddelijk. Maar wat nog meer bijzonder was, ik had het gevoel dat ik uitgetild werd als het ware uit het gedoe en dat mij een volmaakte wereld werd aangereikt en getoond, met al haar schoonheid en pracht.
Als we het hebben over het koningschap van de Eeuwige, dan denk ik aan dit soort ervaringen aan hoe de Eeuwige vanuit zijn grootsheid ons kan laten uitstijgen boven ons gedoe.
Daar ga ik strak nog verder op door, maar laten nu eerst naar de lezingen kijken, die zeggen namelijk veel over dat koningschap.

De eerste lezing is uit het boek Samuël. In het boek Samuël zien we de eerste koning van Israël op het toneel verschijnen. Dat is toch wat merkwaardig, want waarom begint dit niet in het eerste boek der Koningen? Nee, de eerste koningen van Israël worden niet door het volk aangesteld, maar ze worden door de profeet Samuël aangewezen, door de Eeuwige. En ze worden gezalfd. Je zou kunnen zeggen, ze krijgen de heilige taak mee om Koning te zijn.

Bij Lucas gaat het ook over Koningschap. Jezus hangt aan het kruis en hij bleek niet de koning te zijn, die veel van zijn aanhangers vurig gehoopt hadden. Hij joeg de Romeinen niet weg. Hij wordt daarom bespot, uitgelachen: haha, jij de koning van de joden, laat ons niet lachen? Jij de gezalfde, de uitverkorene, zie toch eens hoe het afgelopen is met je ! Hij heeft zichzelf nooit tot koning uitgeroepen. Maar dat tegelijk is wel de aanklacht op grond waarvan hij is veroordeeld.
Maar hoe kan Jezus nu zeggen: Heden zult ge met mij in het paradijs zijn! En dat spreekt hij uit met een autoriteit, waaraan je in feite niet durft te twijfelen.
Die autoriteit ontleent Hij voor mij aan het feit, dat Hij heeft laten zien hoe mensen uit hun benarde levenssituatie werden bevrijd. Hoe outcasts als hoeren en tollenaars uit hun isolement kwamen, hoe zieken genazen, hoe gekken tot rust kwamen. Hij is Koning, omdat hij mensen boven het gedoe laat uitstijgen.

Als we dan naar de brief van Paulus gaan, dan is de vreugde van Paulus opmerkelijk. Hij schrijft: "Jezus heeft de mensen ontrukt aan de macht van de duisternis." In deze traditie wil hij de gemeente van Kolosse stellen. Laten uitstijgen boven de duisternis. Boven de armoede, de wanhoop, het wordt toch niets etc..
Zoals de uitnodiging er was aan de gemeente van Kolosse, zo is die er ook voor ons. Als we het ware koningschap van Jezus erkennen, dan erkennen we dat we met Gods hulp kunnen ontstijgen aan duisternis, ofwel uitzichtloosheid, geweldsspiralen en ga zo maar door.

Hoe kun je dat nu ontstijgen? Bij Lucas zien we hoe dat gebeurt. Hoe wordt die ene misdadiger gered? Tegen zijn lotgenoot zegt hij: Heb jij zelfs nu geen ontzag voor God? Hij lijkt respect te hebben voor de Eeuwige en Hem als iets groots, iemand of iets verheven boven alles te erkennen. Daarna toont hij geloof in een koninkrijk Gods. Zelfs als hij gemarteld wordt aan het kruis, een meest uitzichtloze situatie die je je kunt voorstellen, gelooft hij daar nog in. Daardoor kan Jezus zeggen denk ik, dat hij in het Paradijs zal komen. Dus door ontzag jegens de Eeuwige, het erkennen van Zijn grootsheid, iets wat je niet kunt bedenken, maar dat toch over je kan komen, en door het vertrouwen, kun je aan het kwaad ontstijgen.

Het ontzag, de eerbied en het vertrouwen en geloof, dat God ons boven de duisternis uit wil laten stijgen is waar het mee moet beginnen. Die Koning van het Licht is er en wil binnentreden. Laten we Hem de ruimte geven. De ruimte geven door bijvoorbeeld eens een geliefd psalm te lezen, door eens een lied te zingen, door te doen, waarvan je voelt, dit moet gedaan worden, door stil te staan bij de schoonheid van de natuur, de schoonheid van mensen en gaat u zo maar door. Ik hoop dat de Koning van het licht op die manier in ons leven en in deze wereld steeds meer mag gaan schijnen.

Amen.

       
 

Nodiging

Ik wil u allen van harte uitnodigen om deel te nemen aan de maaltijd, zoals die is ingesteld door Jezus Christus
Komt dan allen en weet u genodigd door de God van licht en liefde
en weet u gedragen en gesterkt om in Zijn geest te zijn en te handelen.

       
  Zegenbede

Laten we aan het einde van deze viering God vragen ons te dragen, opdat wij hem en onze medemens dragen.

Moge de Eeuwige ons zegenen en behoeden,
moge de Eeuwige de glans van Zijn gelaat over ons spreiden
Moge de Eeuwige Zijn gelaat naar ons keren en ons vrede schenken

Amen.

       
  Gebeden uit de gemeenschap

Eeuwige,
Als ik zo om mij heen kijk,
maken wij niet veel goeds van Uw koninkrijk, hier op aarde
Ik bid U elkander beter te bejegenen,
echt naast mensen te gaan staan
daardoor zelf een beter mens te worden
misschien dat het dan lukt
om later Uw Koninkrijk binnen te gaan.

Onnoembare,
Uw koninkrijk beschouw ik als een toestand
waarin U mij nabij bent.
Op aarde kan ik soms Uw aanwezigheid voelen
dan ben ik even in uw nabijheid.
Later hoop ik steeds in die toestand te zijn.

Liefdevolle God,
Als ik Uw koningschap boven alles stel
word ik voor mijn gevoel eigenlijk een beetje anarchist,
dat is even schrikken
leer mij daarom steeds weer bij alles wat ik onderneem
goed na te denken, of ik op de goede weg ben
Inspireer mij, met Uw Geest van Vrede en Gerechtigheid

Eeuwige
Uw Zoon Jezus is een koning zoals wij hem persoonlijk willen zien
Voor mij is Jezus niet de heersrer, de machtige
maar de mens die naast mij staat
En samen met allen die het ook zo willen zijn
kunnen wij Uw Koninkrijk dichterbij brengen.

Eeuwige,
Voor mij bestaat het leven uit geven, nemen, respecteren en vergeven,
begrijpen uitleggen , genieten en luisteren.
Geef ons de ogen terug van een kind
De souplesse, leergierigheid, onbevangenheid van kinderen
mogen een voorbeeld zijn
om een stukje van uw koninkrijk op aarde te bouwen.

       
       
 

| Archief/Bijdragen | Archief 2001 | Catrinus' "Hoofdpagina"Gastvoorgangers |
 
 

FV 2001-12-09 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl