Maruja's bijdragen , viering 27 januari 2002


 
 

Voorganger: Maruja Bredie

 
  Thema: God zoekt de mensen
 
     
         
         
 

Lezingen

  • Jesaja 14
  • Johannes 42
         
 

Overweging

Ik ben de enige weg tot God, zegt Hij, ja Ik ben de weg, de waarheid en het leven (Johannes 14:6).
Hij zal niet schreeuwen noch Zijn stem verheffen noch die op de straat doen horen, het geknakte riet zal Hij niet verbreken en de kwijnende vlaspit zal Hij niet uitdoven (Jesaja 42:2).
Zo was Hij, en daarom schaarden ze zich rond Hem, al die mensen die bij anderen alleen maar op veroordeling en verachting stuitten: de weinig beminde tollenaars, de prostituees, kortom alle mensen die 'zondaars' genoemd werden - wij zouden gezegd hebben: het uitschot van de maatschappij. Maar niet alleen deze mensen volgden en volgen hem.
Het bijzondere is dat deze Man door mensen door alle eeuwen heen als een inspirerend voorbeeld is beschouwd. Zijn hoge morele eisen worden aan alle kanten bewonderd en iedereen is het er over eens dat Hij leefde naar wat Hij leerde.
Maar in zijn tijd was er ook verwarring. Hij vroeg en vertelde dingen die in die tijd niet bepaald gebruikelijk waren en er waren mensen die eenvoudigweg niet wisten wat ze met Jezus aan moesten. Hij sprak niet alleen op een manier die bijzonder was, Hij handelde er ook naar. Hij wekte doden op, maakte melaatsen gezond en had macht over de wind en de golven. En degenen die dat zagen, - begrepen, als ze het vóór die tijd nog niet begrepen hadden: dat er geen hokje was waar je Jezus Christus in kon stoppen.
'Wie is Hij, dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?'
Wanneer de bijbel de christelijke boodschap presenteert, gebeurt dat niet op de manier die wij verwachten. De bijbel begint niet met tijdloze waarheden over God en de menselijke ziel, de bijbel begint een geschiedenis te vertellen, en vertelt ons de geschiedenis van Jezus. Zijn geschiedenis die ook onze geschiedenis is.
God zoekt mensen.
Hij zoekt mensen en hij vond mensen. Petrus en Andreas, vertelt ons Matteus, lieten hun netten in de steek en volgden hem. Jacobus en Johannes lieten uit hun handen vallen waar ze mee bezig waren en volgden hem. God zoekt vissers van mensen en hij vond ze ook.
Blijkbaar was hij voor hen niet zo'n raadsel, en misschien bracht hij hen wel in verwarring maar aan de andere kant was het toch compleet helder wat ze moesten doen. Ze voelden zich aangesproken door wat hij vertelde en wilde meedoen in dat grote nieuwe plan om de wereld beter en leefbaar te maken. Ze wilden werken en deelgenoot zijn aan het nieuwe koninkrijk. Ontdek de waarheid over Hem en je ontdekt tegelijkertijd de waarheid over je eigen leven. Ontwaak en sta op, zegt Jesaja. Laat je inspireren, sta op en ga samen op weg!
Misschien ben je nu niet in de stemming om iets over het zoeken van God te horen. Je bent teleurgesteld in veel dingen, in je medemens, in je omgeving, en zeker in de keiharde maatschappij. Je hebt zoveel vragen. En als mensen je hun levensverhaal vertellen, dan denk je: Ze hebben nog gelijk ook. We worden nogal een teleurgesteld in elkaar, we hebben misschien ook wel een hoge verwachting van elkaar. Het valt niet mee om daaraan te kunnen voldoen. Niet iedereen kan of wil dat. En dan zijn er de mensen die op zondag andere normen hanteren dan op maandag. Herkent u dat?
We worden dus nogal eens teleurgesteld. Misschien gebeurt dat ook omdat we verkeerde verwachtingen hebben. Wanneer wij met een zorg, met een grote nood of een vraag naar God gaan, dan verwachten wij Gods hulp. Dat wil zeggen: dat wij de oplossing verwachten die wij zelf voorstellen. God moet mij helpen, maar dan wel zoals ik het wil. Mijn levensverhaal moet lopen, zoals ik dat wil. Wij vergeten zo vaak dat Gods gedachten hoger zijn dan de onze. God ziet - gelukkig - veel verder. Hij hoort ons wel wanneer wij hem roepen. God is alomtegenwoordig. Hij ziet ieder mens die zich naar Hem uitstrekt. De vraag is of wij, als mens, openstaan en bereid zijn Gods antwoord, Gods oplossing te aanvaarden? Mag God alleen die oplossing brengen die ik verlang of misschien zelfs eis? Dan zal ik ongetwijfeld en bij herhaling teleurgesteld zijn in God. Als we Gods hulp inroepen zullen we Zijn wijze van helpen moeten aanvaarden.
Jaren geleden overkwam mij het volgende. We waren op vakantie. Ik was uitgenodigd om een tochtje mee te maken op een zeilboot op volle zee. Enthousiast ging ik aan boord. Het was de moeite waard. Er stond een stevige wind, en de golven waren wat hoger dan ik verwachtte. Soms ging de bood zo schuin dat ik het idee had dat hij zou omslaan. Zo schuin ging die, ik hield dat niet voor mogelijk. Ik zat niet rustig in die boot. Ik zat helemaal op de rand, alsof ik het omslaan kon tegenhouden. Maar toen zag ik het gezicht van de stuurman. Met een brede grijns, met volle teugen genietend hield hij die - bijna kapseizende boot - onder controle. Zijn gezicht gaf mij vertrouwen. De boot, de wind en het water maakten mij bang, het gezicht van de stuurman gaf mij vertrouwen. En hij kon het weten. Ik maakte de keuze om te vertrouwen op de stuurman en mij daar niet van af te laten leiden door de wind en de golven.
Dit is wat vandaag de lezingen ons hebben verteld. Laat je niet bepalen door de ontmoedigende ervaringen, door de moeilijke levensweg, door je teleurstelling in mensen. Misschien ben je wel zo ontgoocheld in jezelf, dat je jezelf in de nesten werkt. Je vindt je leven niet bepaald een succesverhaal. Geef je in vertrouwen over aan God. Vertrouw je Hem echt, ben je bereid je leven in Zijn hand te leggen, dan zal je niet teleurgesteld worden. Over hen die wonen in een land vol duisternis gaat een stralend licht op, zegt ons Jesaja. Vrucht van het licht kan allen maar zijn: goedheid, gerechtigheid en waarheid. Maak jezelf daar deelgenoot van. Er is hoop omdat God met Zijn geweldige liefde naar jou uitziet. Hij wil dat we opnieuw geboren worden, dat jouw leven uitzicht heeft. God zoekt mensen, Hij zoekt jou. Zeg nu niet: 'Helaas, dat komt me op het ogenblik niet zo goed uit, ik ben druk bezig met andere, belangrijker zaken - later misschien'. Het geschenk ligt voor het grijpen. Het wordt geschonken, je hoeft het niet te verdienen. Het wordt aan je gegeven. God heeft op jouw 'ja' gewacht. Hoe je uitspreekt maakt niet uit, God is de beste verstaander ter wereld.
Hij zal begrijpen wat je bedoelt, want jij bent het die hij zoekt.

En zo zij het.

       
 

| Archief/Bijdragen | Archief 2002 | Maruja's "Hoofdpagina"Gastvoorgangers |

 
 

FV 2002-04-03 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl