Jos' bijdragen , viering 17 februari 2002
 
 

Voorganger: Jos Brink, lector: Annet van Schie

 
         
         
 

Lezingen

  • Genesis 2: 7-9 en 3: 1-7
  • Romeinen 5: 12-19
  • Matteus 4: 1-11
         
       
 

Overweging - samenvatting

Op deze eerste zondag van de 40-dagen tijd staat onze verantwoordelijkheid en het kwaad centraal. De vraag is hoe wij zelf met het kwaad omgaan. Genesis verhaalt over het kwaad, terwijl God het beste met de mensen voor heeft.
Genesis is een verhaal over volwassen-worden; het leven richt je geleidelijk steeds meer zèlf inrichten, elke dag moeten we keuzes maken. Het is een beeld van een fase in de geschiedenis van de mens, die weet heeft gekregen van zijn verantwoordelijkheid in de wereld. Jezus heeft eveneens verleidingen gekend; een verhaal in joodse retoriek. De 'boze', het kwaad is vaak dichtbij, soms ìn ons. Jezus zag ook de Romeinse macht elke dag om hem heen en zag, dat dit geen antwoord geeft op de diepste bestaansvragen. Jezus' kracht gaat vèrder dan het weerstand bieden aan verleidingen.
Wìj zijn nu aan de beurt, opdat het een vruchtbare plek wordt in de woestijn van alledag, opdat het Pasen kan worden.

       
       
 

| Archief/Bijdragen | Archief 2002 | Jos' "Hoofdpagina"Gastvoorgangers |

 
 

FV 17-04-2002 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl