Marina's bijdrage, viering 30 juni 2002
 
  Voorganger: Marina Slot, Lida Alberse  
  Thema: Ode aan het leven  
         
 

Lezingen

  • Wijsheid 1 : 1-5; 13-15 en 2 : 23
         
         
 

Welkom en inleiding

Hartelijk welkom in de Duif, fijn dat u gekomen bent naar dit huis van God en mensen, naar deze plek waar wij stil zijn, waar wij zingen, waar wij proberen de nuances van het leven in essentie te doorgronden. Of gewoon de plek waar je even bij kan komen van alle levensgewoel, al die impulsen die op je af komen en waar je toch weer geen weerstand aan kon of wilde bieden.
Ik mag jullie vandaag samen met Lida Alberse voorgaan in de liturgie, in ons vertrouwde ritme waaraan wij gewend zijn om bij elkaar te zijn; vandaag is het koor nog aanwezig en ook Irina speelt nog voor ons, maar de komende weken zullen wij het even zonder 'levende muziek' moeten doen.
Wij starten volgende week met een serie van 4 meditatieve vieringen tijdens de zomerperiode en Diana zal op de eerste zondag voorgaan en uitleggen wat de bedoeling is.

Maar nu naar vandaag: het thema is "Ode aan het leven"
Dat thema kwam maandagavond op naar aanleiding van de tekst uit het boek Wijsheid die wij vandaag lezen
Het boek Wijsheid is geschreven in het Grieks in het jaar 100 voor Christus in Alexandrië de stad die door Alexander de Grote zelf tot hoofdstad van Egypte is uitgeroepen.
De stad is gelegen aan de Middellandse Zee en was in die tijd een centrum van hellenistische en joodse wetenschap en cultuur.
Als het gaat om de opmerkingen van de schrijver ten aanzien van het bestuur van het land moeten wij beseffen dat onder de dynastie van de Ptolemaeeën Egypte aanvankelijk een briljante tijd beleefde, maar helaas ging het land langzamerhand aan politieke en morele corruptie ten onder.

De joodse schrijver wil kennelijk de oude wijsheden van Israël in zijn leefwereld doorgeven en de mensen voeden met goede waarden in tijden dat dat hard nodig is.
Het boek is nooit in de officiële Bijbel, in de canon terechtgekomen.
Maar gelukkig zijn in de katholieke traditie de apocriefe (dwz verborgen) of ook wel deuterokanonieke (tot de tweede canon behorend) boeken waartoe dit boek behoort, wel opgenomen.
Want er staat veel moois in wat anders echt 'verborgen' was gebleven.
Gelukkig deden de katholieken heel vroeger al niet wat de paus en de bisschoppen zeiden.

Het boek Wijsheid staat m.i. op de grens van de oude en de nieuwe Joodse wereld. Tekenend daarvoor is het gebruik van het woord heilige geest.
In de Joodse traditie is de Geest, de adem van God in alle volheid en leven aanwezig, bron van leven en levenskracht, stoffelijk, hemels en aards tegelijk.
In de tekst die wij straks lezen is de heilige geest veeleer onstoffelijk, verstandig; een gedachtegang die door de Griekse filosofie lijkt te zijn beïnvloed.
Welaan, ik wens ons allen een mooi uur toe !


 
       
 

Overweging

'God heeft de mens immers geschapen voor een onvergankelijk leven en Hij heeft hem gemaakt tot een beeld van zijn eeuwigheid'.
Daar zit je dan met je goede gedrag !! Soms kan ik nog wel eens een gevoel hebben bij zo'n volzin, maar gisteren wilde dat maar niet lukken.
Je kan het wel eens hebben dat de ene grote zorg na de andere je bekruipt en dat je maar niet los kan raken van je eigen vergankelijkheid en eindigheid, van de shit die je zo levenderwijs verzamelt.
Als ik mij zo voel, ga ik altijd een eindje lopen, in de beweging en in de ademhaling kan ik dikwijls wat positiever denken over de dingen die mij dwars zitten.
En wat kom ik tegen : het draaiorgel van Hoorn; wonderlijk genoeg voelde ik mij met de seconde beter, vrolijker, levendiger en ik had bijna de neiging om achter de muziek aan te gaan.
De tobberij leek lichter, de zorgen waren er nog net zo als daarvoor, maar toch voelde het anders.
Misschien had God wel draaiorgelman willen worden vroeger toen ie klein was.
Door de muziek kon ik weer voelen dat schepselen in de wereld heilzaam zijn en dat de onderwereld niet heerst over de aarde.

Hoe was dat toen in de tijd dat de tekst geschreven werd : de joodse schrijver leeft in Egypte, het land waar de religie zich concentreert op het leven na de dood, waar de goden je begeleiden op je pad naar en door de onderwereld. Het bestuur van het land blinkt niet uit door rechtvaardigheid en recht. Wat te doen : wellicht kunnen de oude joodse wijsheden het tij keren.
Van corruptie naar gerechtigheid, van dood naar eeuwig en onvergankelijk leven, van de Egyptische goden van dood en onderwereld naar de joodse God van leven en gerechtigheid.

En hoe is dat bij ons ?? Iemand zei maandagavond : dit is wel een heel toepasselijke tekst nu tijdens de kabinetsformatie, wij zouden het op moeten sturen naar Den Haag : kronkelige redeneringen verwijderen de mensen van God ; heb gerechtigheid lief; laat zij niet de grenzen verkennen van datgene wat goed is voor de mens; wees niet uit op het kwaad, want dan neemt de wijsheid geen intrek in je ziel.

De Eeuwige trekt zich terug waar ongerechtigheid nadert. Dat is bijna vlek op vlek : als het een klerezooi is, trekt God zich nog terug ook. Dan gaat het licht helemaal uit.
Dat gevoel hebben we ook wel eens dat het Licht met een hoofdletter helemaal uitgaat, dat je de heilzame weg echt kwijt bent, dat je bijna zeker weet dat de onderwereld regeert over de aarde.
Zeker de media dragen daar lekker aan bij, goed nieuws is geen nieuws !! Naar goed nieuws moet je zelf op zoek. De ellendige sensaties worden je ongevraagd aangeboden, de reality wereld schuift zo je kamer binnen.

Eigenlijk is de Bijbel echt een bron van het Goede Nieuws alleen is het vaak onze taal niet meer.
"Want God heeft de dood niet gemaakt en hij vindt geen vreugde in de ondergang van hen die leven, maar alles heeft hij geschapen om te bestaan en de schepselen in de wereld zijn heilzaam"
Als je dat kunt geloven, betekent het dat je kunt helen in dit leven aan de mensen om je heen; dan betekent het dat je het leven kunt liefhebben en dat God de dood niet wenst voor mensen.
Dat betekent niet dat er geen dood is, dat er geen ziekte is, maar het leven met ziekte en met rouw
is er en wij mogen elkaar en onze naasten zoveel mogelijk bijstaan om er een heilzaam bestaan van te maken.
In het helpen kiezen voor leven met een hulpmiddel als je niet meer goed kunt horen of als je niet meer goed kan zien of als je niet meer goed kan lopen.
In het respectvol begeleiden van een geliefde in ziekte en sterven; in het helder maken van onbewuste ziekelijke patronen waar een mens zich uit overlevingsdrang aan vast houdt.

En het gaat niet aan om een ander een kruid aan te bieden wat tot verderf leidt, neen wij willen allemaal het beste voor de ander.Dat is wat ik altijd bedenk als de wereld mij wat rottig overkomt, dan denkt ik : ieder afzonderlijk is toch van goede wil, dus het moet wel weer goed komen.
Er zijn maar weinig mensen die echt helemaal niet een goede wil hebben, er zijn maar weinig mensen die bij hun geboorte besloten hebben om iedereen in zijn/ haar omgeving nu eens lekker dwars te zitten.

Als je 'the wrong side of life' hebt gekozen, moet je de kans krijgen om terug te keren.
Want wij zijn geschapen voor een onvergankelijk leven. Letterlijk een leven dat niet vergaat, dat niet ten onder gaat. Een leven dat elke keer weer boven kan komen. Een leven dat eeuwig gespiegeld kan worden aan het beeld van God. Dat kan je zelf doen, maar dat kan een ander ook doen. Ieder mens is geschapen naar het beeld van die Eeuwige, Barmhartige, Liefdevolle God die het gerechtigheid liefheeft, die al het goede wenst voor haar schepselen.
Dat spiegelbeeld is prettig om te bekijken, dat is ook een beeld waaraan je je kan optrekken als het een beetje donker wordt om je heen. Als je als puber het thuis niet meer kan vinden, als je alleen bent, als je ziek bent en geen uitweg meer weet voor je verduisterde geest en gedachten.
Het spiegelbeeld van de goddelijke muziekmaker die het beste voor heeft met alle mensen, kan je weer opvrolijken. Je keert je vanzelf af van dom geredeneer, van onoprechtheid, van liefdeloosheid en haat.
Als je durft te geloven dat dat onze God is en dat die God een levende God is, die ons ook geschapen heeft om een heilzaam bestaan te leiden, dan ziet de wereld er anders uit.
En natuurlijk is het woord geloven soms een beetje eng, maar het is toch niet meer dan je overgeven aan diegene die de bron is van alle leven ? Je handen in de Zijne leggen en zeggen : hier ben ik : ik ben een van jouw schepselen, geef mij wat van jouw power, van jouw levenskracht; geef mij zicht op jouw gerechtigheid, zodat ik je beelddrager kan zijn en geef vooral veel van je wijsheid, want dat heb ik nodig in deze ingewikkelde wereld.

Amen

       
 

Nodiging

Voel je je geraakt door de Eeuwige en al die loslopers die met wisselend succes achter hem aangaan?
Ben jij ook zo iemand die het goede voor heeft met degene die naast je is ook al mislukt dat wel eens jammerlijk ??
Ben jij bang voor overgave voor kwetsbaarheid en wil je toch eigenlijk wel laten zien dat je een mens bent temidden van al die andere schepselen ?
Wil je het leven in al zijn facetten delen met de mens die naast je en tegenover je is, komt dan want alles is gereed.
Iedereen is uitgenodigd zonder uitzondering wie je ook bent, wat je ook voorstelt.
Wij geloven dat ieder mens het waard is om deel te nemen aan dit goddelijke gemeenschapsmaal.
Nogmaals komt, want alles staat klaar.

       
 

Zegenbede


De Eeuwige zegene ons en Zij behoed ons,
De Barmhartige doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig
De Onnoembare verheffe haar aangezicht over ons en geef ons vrede.

Amen

       
       
 

| Archief/Bijdragen | Archief 2002 | Marina's "Hoofdpagina" | Gastvoorgangers |

 
 

FV 2002-07-12 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl