Bijdrage Jos, viering 21 juli 2002
 
 

Voorganger: Jos Brink

Lectrix: Thea van Deijl

 
         
 

Lezingen

Jes. 40; 12-25

2 Petrus 2; 6-9

Matt. 13; 24-43

         
       
 

Overweging - samenvatting

Ik schreef ooit eens een toneelstuk met de titel: Wachten op het wonder. Hoe kan onze geteisterde wereld uitgroeien tot een huis van God voor geteisterde mensen?

Ik vind dat de parabel over het onkruid en het tarwe vooral iets zegt over de aarde werkelijkheid waarin wij leven. Gods heilzame werkelijkheid zien we meestal niet in de grote wereldgeschiedenis, maar meer in de verrassende dingen tussen de mensen. Er is verschil tussen een passief en een actief wachten. Dat laatste doet je groeien en vrucht dragen.

“Uw Koninkrijk kome” kan alleen als wij samen mee willen delen in het lijden overal ter wereld en dit productief willen maken door mee te strijden tegen de oorzaken ervan, met een kracht die in en door God zal ontkiemen.
       
       
 

| Archief/Bijdragen | Archief 2002 | Jos' "Hoofdpagina"Gastvoorgangers |

 
 

RG 6-10-2003 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl