Bijdrage Jos, viering 29 september 2002
 
 

Voorganger: Jos Brink

Lector: Alet Aalders

 
         
 

Lezingen

Ez. 18; 25-28

1 Joh. 1; 8 2;2

Matt. 21; 28-32
         
       
 

Overweging - samenvatting

Ezechiël houdt ons voor, dat het de wegen van ons mensen zijn, die niet altijd kaarsrecht lopen. Wìj doen aan bouwfraude. Lippendienst is: ja zeggen en nee doen. Gelóven is, denk ik; voortdurend omkeren als je ziet dat je verdwaald bent. Jezus leert de farizeëen, dat God niemand afwijst en zéker niet zijn mensen die om willen keren. Natuurlijk is het goed je eigen groeiproces te onderkennen. Zo ook jouw beeld van God; Hij of voor jou misschien wel Zij- , of een kracht, dat niet benoembaar is. God is nog altijd ondoorgrondelijk veel groter dan wij beseffen. God heeft geduld met de nee-zeggers, maar ook met de ja-roepers. Hij wacht op ons met eindeloze compassie.

       
       
 

| Archief/Bijdragen | Archief 2002 | Jos' "Hoofdpagina"Gastvoorgangers |

 
 

RG 6-10-2003 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl