Bijdrage Maruja Bredie, viering 27 juni 2004

 
 

Voorganger: Maruja Bredie

 
       
 

Lectrice: Nicole van Eijck

Thema: Alleen de toekomst telt

Lezingen:

1 Kon. 19; 16 en 19-21

1 Kor. 9; 23-27

Lucas 9; 51-62

 

Overweging.

Iets kopen in een soort bevlieging heeft de officiële titel van ‘impulsaankoop'. Enkele wetjes beschermen ons daar een beetje tegen, beschermen ons een beetje tegen onszelf maar meer ook niet. Er valt een folder in de bus: Spaans leren in 14 dagen. Dat ga ik doen, bestellen dat spul. Zo zijn er uitgeverijen die leven van cursussen die wel verkocht worden maar waarmee niemand het langer dan twee weken volhoudt. Iemand vertelde mij het verhaal van een gitarenfabrikant die beweerde dat hij bestond bij de gratie van de klanten die plotseling besloten om gitaar te gaan spelen maar die het niet lang genoeg volhielden om te ontdekken dat die gitaren eigenlijk niet deugden. We hebben allemaal wel onze bevliegingen die helaas soms gevolgd worden door een aansluitende onluisterende ervaring. Deze bevliegingen beperken zich niet tot de aanschaf van een instrument of een ander duur ding, onze bevliegingen kunnen ook van heel andere aard zijn en betrekking hebben op de keuze van onze levenspartner, onze levenrichting, of te maken hebben met onze levensfilosofie of onze geloofsrichting. Juist omdat de gevolgen van onze bevliegingen groot en omvattend kunnen zijn is er een spreekwoord ontstaan dat hier betrekking op heeft namelijk: ‘eerst gedaan en toen gedacht heeft menigeen in leed gebracht'.

 

De gevolgen van onze bevliegingen, de ervaringen die we daarmee opdoen en misschien ook wel door dat spreekwoord, maken ons voorzichtig, we zijn op onze hoede. Misschien wel steeds meer. Aan de verkoper in de winkel wordt gevraagd of het artikel mag worden uitgeprobeerd en dan komt het terug, al bijna versleten, met de opmerking dat het toch niet voldoet. Een levenspartner, prachtig, maar de jaren verstrijken en de aarzeling blijft of het wel de juiste is. Sommigen houden het daarom op levenslang samenwonen, nooit helemaal zeker van elkaar, altijd met een open achterdeurtje om eventueel schielijk te kunnen vertrekken.

 

We zijn op onze hoede, we weten het niet zeker, we aarzelen, denken het nog eens over en over. Dat eeuwig blijven denken en aarzelen heeft veel mensen doen plaats nemen op de parkeerplaats van geloof en kerk. De gloria-victoria van het verleden is er niet meer bij, dus wat te doen? Misschien toch een beetje New Age, of een Oosterse religie of een flink tijdje niets. Het doet me denken aan het beeldhouwwerk van de Fransman Rodin, le penseur, de denker heet het, een beeld waarin een krachtig manspersoon op een kei zit het hoofd gesteund op zijn hand, hij zit daar in weer en wind, denkend, maar gaat nooit tot actie over.

 

In een geschrift van honderden jaren vóór onze jaartelling, het boek der koningen uit de Bijbel, lezen we van een aarzelende profeet en van een oudere profeet die zegt: zeur toch niet, hier pak aan die profetenmantel, maak die keuze en ga aan de slag. Jezus van Nazareth zei hetzelfde met andere woorden. Als je voor Hem kiest, zijn inzichten en levenswijze, hak dan de knoop eens door. Wie de hand aan ploeg slaat moet niet steeds naar achteren blijven kijken. Het spreekwoord: eerst gedaan en toen gedacht heeft menigeen in leed gebracht, vraagt hier om een tegenhanger.

Lezende op het internet kwam ik de volgende woorden tegen, je zou kunnen zeggen een nieuw spreekwoord: ‘steeds gedacht maar nooit gedaan, daar heeft echt geen mens wat aan'. Ik vond deze woorden hier goed passen. Deze woorden gelden voor onszelf maar ook voor de ander. De twijfelaars, de eeuwige denkers, de praters, de onderzoekers, wij met zijn allen worden uitgenodigd om toch eens eindelijk zonder aarzelen de weg van Jezus te gaan, zijn weg van goedheid van de medemens, een weg die niet makkelijk is, misschien met een onzeker verloop, maar die bepalend is voor ons mens zijn.

 

En waarom is dat niet zo makkelijk? Omdat je weet wat je hebt, je weet waar je aan toe bent. Voor ons mensen is niets moeilijker om onze blik op de toekomst te houden. Niets is ingewikkelder dan onzekerheid, het moeten loslaten. Niet meer achterom kijken, dat is voorbij, dat telt niet meer, dat is eigenlijk niet meer belangrijk. Je moet vooruit, je wordt uitgenodigd om onvoorwaardelijk te volgen. Alleen de toekomst telt.

 

We lezen over Elisa die zijn ossen, zijn belangrijkste bezit om zijn voortbestaan te garanderen, slacht en in rook laat opgaan. Een duidelijk voorbeeld om ons te laten zien de betrekkelijkheid van alle dingen. Wat is nu echt belangrijk, waar gaan we voor, waar is onzet belangrijk, we moeten over onze grenzen heen.

 

In 1945 ontdekte een Arabische boer bij het Egyptische plaatsje Nag Hammadi een kruik met oude geschriften. Door deze Dode Zee rollen te vertalen kreeg men toegang tot de leer van de Essenen, een joodse orde uit die tijd, de geschiedenis van Jezus en zijn leerlingen en het Thomas evangelie. Kennelijk heeft Jezus zich losgemaakt uit de bestaande orthodoxe orde en richting gegeven aan een nieuwe stroming, een nieuwe manier van denken en leven. De orthodoxe rabbijnen wisten niet wat ze met deze vrijdenker aan moesten en ook de gevestigde christelijke leren wisten er geen raad mee. De man die geen goeroe of meester wilde zijn, had als doel het onderwijzen van de liefde en het tonen van het pad van de individuele vrijheid. Dit alles werd ervaren als een bedreiging omdat men geacht werd hetzelfde te geloven. Maar hij ondernam actie, hij aarzelde niet. Hij liet het niet bij denken alleen.

 

En wat doen wij? Toegegeven er zijn genoeg gelovige ijzervreters, er is een overvloed aan franje, aan onoprechtheid ook, Er zijn allerlei mensen om ons heen die het voorhoofd fronsen. Het is niet eenvoudig om daar doorheen de eigen vastberaden weg te gaan, maar het schiet niet op als je niet als die Franse penseur maar op die kei blijft zitten peinzen. Denk maar aan de boodschap van vandaag; steeds gedacht maar nooit gedaan daar heeft echt geen mens wat aan.

 

En zo zij het.

 
     
       
 

| Archief/Bijdragen | Archief 2003 | Maruja's "Hoofdpagina"Gastvoorgangers |

 
 

RG 2004-06-27| © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl