Bijdrage Jos Brink, viering 10 oktober 2004
 
 

Voorganger: Jos Brink

Lector: Philip Jackson

 
         
 

Lezingen

Psalm 23

Lucas 17; 11-19

Samenvatting van de overweging:

In Israël werd melaatsheid beschouwd als een vorm van onreinheid. Ook wij kennen grensgebieden waar mensen elkaar niet verdragen. In onze stad, in eigen omgeving kennen we randgroeperingen waar iedereen met een oog omheen loopt. Velen worden niet als volwaardig gezien; zieken, oud, gekleurd, met een handicap of homoseksueel. Ze voelen zich aan de verkeerde kant van de denkbeeldige lijn.  In de lètterlijke tekst van Lucas staat: "Hij zàg hen ... "  Jezus zag ze staan, als gelijkwaardige schepsels van God. In de lezing van Lucas is de Samaritaan de enige, die zich omkeert om tegenover Jezus zijn dank aan God te uiten.

Gods nabijheid mogen ook wij ervaren als wij vertrouwen hebben en wekken als dragers van zijn beeld en gelijkenis. Wanneer mensen in beweging komen om eigen of andermans lot te keren, dáár gebeuren wonderen. Ontferming, verzoening, genezing. Tot in lengte van dagen.

         
       
 

 


 

       
       
 

| Archief/Bijdragen | Archief 2004 | Jos' "Hoofdpagina"Gastvoorgangers |

 
 

RG 11-10-2004 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl