Bijdrage Jos Brink, viering 15 mei 2005
 
 

Voorganger: Jos Brink,

Lecrice: Angela van der Marck

Thema: Wat heeft dit toch te betekenen?

 
         
 

Lezingen

Joh.16; 12-15

2 Kor. 12; 3-7 en 12-13

Hand. 2; 1-12

         
       
 

Overweging - samenvatting

Pinksteren valt op de dag van het Joodse oogstfeest en later het feest van de verbondssluiting op de berg Sinaï. De Geest wordt aan een ieder persoonlijk gegeven; het rust je toe om op je eigen manier vorm te geven aan je geloofsbeleving. Gods adem bevat in de taal van de bijbel lévenskracht. Onze Maker heeft er vast mee bedoeld dat wij –samen met Hem – knokken tegen dogmatisme, halsstarrigheid en hoogmoed. De Geest is ons een Helper om nieuwe plekken van hoop te creëren, waar gewerkt wordt aan verbondenheid en eenheid. Wat heeft dit toch te betekenen? Dit denk ik.


       
       
 

| Jos' "Hoofdpagina"Gastvoorgangers |

 
 

RG 16-05-2005 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl