Bijdrage Jos brink, viering 12 juni 2005


 
 

Voorganger: Jos Brink

Lector: Yvonne van der Velden

 
 

Thema: levende stenen

 
         
 

Lezingen

Ex.19 ; 2-6

1 Petrus 2; 5, 9-10

Matt. 9; 35 - 10; 8

 

         
 

Samenvatting overweging.

Jezus verzamelt een groep medewerekrs om zich heen die hij wil betrekking in wat hem voor ogen staat. Hij kiest er 12 uit; evenzoveel als de stammen van Israël. Eerst als werkgebied Galilea, maar later in Matt.28 lezen we dat zij uitgezonden worden naar de gehele toenmalig bekende wereld. Zijn boodschap was voor iederéén bestemd. Maar zijn woord moest wel iets teweeg brengen! Hij vroeg en vraagt hiermee: engagement, solidariteit. Elk mens is een schakel in de geschiedenis van God met de mensen; Hij riep immers ook maar gewóne mensen, zoals jij en ik. Zo blijft God omgekeerd ook ons trouw. Hij draagt ons, zoals een adelaar haar jong op haar vleugels draagt.

Luister naar zijn stem; die komt uit het diepst van jóuw hart! Amen

 
     
   
     
     
     
     
     
     
     
       
 

Voorgangers | hoofdpagina Jos Brink |

 
 

RG 2005-06-12 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl