Bijdrage Cees Blaauw, viering 26 juni 2005
 
 

Voorganger: Cees Blaauw

 
         
 

Lezingen:

2 Kon. 4; 8-11 en 14-16a

2 Kor. 5; 6-10

Matt.10; 37-42

         
         
 

 

Overweging

Toen ik enige tijd geleden de teksten voor vandaag voor het eerst onder ogen kreeg, dacht ik bij mijzelf: wat moet ik hiermee?

 

De tegenstellingen die Paulus aanhaalt in zijn 2 de Korinten brief, de wel zeer harde woorden van Jezus, zoals zij door Matheüs zijn opgetekend, passen toch niet meer in onze tijd.

En dan de aanhef van deze Evangelie lezing waarin Jezus zegt dat Hij een tweesnijdend zwaard is en dat Hij, Jezus, niet gekomen is om vrede te stichten, is een regel rechte aanfluiting van het beeld dat wij van Jezus hebben: n.l. de Vredestichter, de Vrede vorst.

Is dit Evangelie? Is dit de blijde boodschap?

 

Als je de Bijbel van kaft tot kaft wilt geloven, dan zul je hier toch moeite mee hebben, dan kun je hier je tanden op stuk bijten. Als je echter wilt gaan zoeken naar wat Jezus werkelijk met deze woorden heeft bedoeld, dan zul je dieper in deze teksten moeten gaan graven, want er staat nogal wat.

 

Jezus heeft gezegd dat Hij niet is gekomen om de Wet af te breken, maar om haar te vervullen (zie Math. 5, 17) en in die Wet zijn de Tien geboden, de Tien woorden vervat. En weet u het nog, het vierde gebod, het vierde woord luidt: eert uw vader en uw moeder!!! En wat lezen wij vanmorgen? Ik ben gekomen om een wig te drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder. Dus rijst hier de vraag: wat staat er nu eigenlijk? En misschien, na enig denkwerk, kunnen wij hier achter komen. Wil je Jezus volgen, dan zul je er heel veel voor over moeten hebben en wel zoveel, dat je je vader en moeder wilt verlaten, dat je al wat je vertrouwd en eigen is wilt verlaten, kortom dat je alles wilt opgeven en Jezus blindelings gaat volgen. Doe je dit, dan worden hoon en spot je deel, dan word je net als Jezus een tweesnijdend zwaard, want de één zal je dan heilig verklaren en de ander verklaard je voor een idioot. Christus letterlijk volgen wordt dus een hele klus en dit zal maar weinigen gegeven zijn Maar toch, we hebben het vandaag gelezen en gehoord, wil je Jezus volgen, dan moet je er veel, heel veel voor over hebben.

 

Ik weet niet of het u is opgevallen, maar we hebben nu op drie opéén volgende zondagen gelezen uit Mattheüs 10. Jos Brink begon dit drieluik met de zending van de leerlingen door Jezus. En de leerlingen kwamen terug van hun zending vol van het geen zij hadden gedaan n.l. zieken genezen en de blijde boodschap verkondigen. Frans Gerritsma sprak over de waarschuwingen van Jezus aan zijn leerlingen n.l. wat hun overkomen zal als zij leerlingen van Jezus blijven. Ze zullen jullie geselen en uit de synagogen gooien.

En vandaag zegt Jezus, na al die waarschuwingen, dat je, als je Hem toch echt wilt volgen, je alles zult moeten laten vallen.

 

Jos zei in zijn overweging, dat het prachtig mooi is om zondags naar de overweging te luisteren, maar je moet er wel wat mee doen. Het enkel bij elkaar komen en luisteren naar het Woord is niet voldoende; het Woord moet iets te weeg brengen in je. Dus niet alleen geloven in de kerk, want anders geloof je het wel. Frans stak ons een hart onder de riem. We zijn niet aan een of ander noodlot overgeleverd; we hoeven ons niet over te geven aan doemdenken.

We behoeven alleen maar op weg te gaan en doen wat onze handen vinden om te doen. Er is genoeg voorhanden voor wie er oog voor heeft en wie er hart voor heeft

 

Met deze twee stukjes tekst kunnen wij de lezing van vandaag gaan begrijpen. De boodschap, de blijde boodschap móét gebracht worden, en of wij het nu leuk vinden of niet, het zal héél véél van ons gaan vragen. Jos zegt: geloven en doen zijn één. Frans zegt: begin maar, want je staat niet alleen. En wat zeggen wij vandaag? Dat geloven, het volgen van Jezus pijn kan doen, heel veel pijn, maar het is het waard. En de lezing uit de Paulus brief, wat zegt die ons?

De brief is een op één stapeling van ellendige dingen die je kunt overkomen als je jezelf openstelt voor Jezus en zijn boodschap. Maar het is ook een op één stapeling van zaken die je deel kunnen worden als je Jezus als voorbeeld neemt.

 

De boodschap van Jezus is niet altijd lieftallig en kan inderdaad soms werken als een tweesnijdend zwaard. Je behoeft niet op straat te gaan staan met de Bijbel in de hand en roepen: Jezus redt!! Gewoon geloven, dat is al meer dan genoeg. Het woord de kans te geven om het in je te laten werken, op weg gaan en zien wat je kunt doen en er niet tegen op zien dat je ongeloof en daardoor tegenwerking ontmoet.

 

Iemand heeft ooit eens gezegd dat als je eenmaal gekozen hebt, dan moet je dat doen voor de volle 100% en niet voor 99% of minder. Als het ergens op gaat dan is dat wel bij geloven. Als wij in deze instelling het evangelie van vandaag lezen, dan zijn er geen tegenstellingen, want Jezus laat de wet, dus ook de 10 woorden overeind. Alleen waarschuwt Hij ons voor de konsekwenties. Als wij het Woord in ons toelaten en onze handen laten doen wat zij moeten doen, dan zal, hoeveel tegenwerking wij ook zullen ondervinden, de blijde boodschap kans krijgen om begrip te vinden in de harten van de mensen.


       
       
 

| Cees' "Hoofdpagina" | Gastvoorgangers |

 
 

RG 2005-06-27 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl