Bijdrage Jos brink, viering 31 juli 2005


 
 

Voorganger: Jos Brink

Lector: Paul van Ewijk

 
 

 

Uit de zomerserie: Mensen en hun verhaal met God

 
         
 

Lezingen

 
         
 

Samenvatting van de overweging.

Vrouwen zijn altijd belangrijk geweest in mijn leven; dat waren vrouwen die een verhal met God hadden. In de eerste plaats mjjn moeder. Ook de leidster van de zondagsschool; haar echte naam ben ik vergeten, maar we noemde haar Zoef-Boem; zij had namelijk een stijf been. Op de kleuterschool kon de juffrouw meeslepend vertellen; we noemden haar de Koe, maar ze heette op z'n Frans "de Cou". Op een flanelbord konden plaatjes gekleefd of verhangen worden. Van ds. Leistra heb ik geleerd, dat dat je zonder echte overtuiging niets kunt overbrengen. Van mijn moeder leerde ik het credo kennen:  God kun je ontdekken in alles om je heen. Vrouwen zijn voedsters; vrouwen voeden je op en zij vertelden mij het verhaal door. In bergen en in dalen; ja overal is God.

 

 
     
   
     
     
     
     
     
     
     
       
 

Voorgangers | hoofdpagina Jos Brink |

 
 

RG 2011-01-11 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl