Bijdrage Jos Brink, viering 4 september 2005


 
 

Voorganger: Jos Brink

Lector: Rob en Ilze de Ruiter.

Doop van hun kinderen: Willemijn en Janneke de Ruiter

 
 

 

 
         
 

Lezingen

Matt. 18; 1-7

Matt. 18; 15-20

Rom. 13; 8-10

 

Samenvatting van de overweging.

In onze manier ven leven en denken willen we elkaars hoeders en broeders zijn. Bij de doop belijden wij hardop Gods diepste naam: je hoort bij ons, ik ben er voor je. In het breken en delen van brood en wijn, in ons zijn-voor-elkaar, willen we de wereld helen voor onze kinderen. Zo maken we de wereld van God zichtbaar. Zo geven we een nieuw mens niet alleend e naam die de ouders hebben bedacht, maar ook die andere, de naam die wij allemaal dragen: " Jij bent er. Ik ben er voor jou"  .

         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
 

Voorgangers | hoofdpagina Jos Brink |

 
 

RG 2005-09-04 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl