Bijdrage Marina Slot - viering 25 september 2005
 
 

Voorgangers: Marina Slot en

Lector: Thea van Deijl

 
 

 

Lezingen:

 
         
         
 

Votum

Wij zijn hier bij elkaar in de Naam van de Eeuwige die onze Schepper is en van Jezus Messias die onze broeder en bondgenoot wil zijn en wij zijn bij elkaar in de Naam van de Geest die ons hart en ons verstand verlicht met haar levensreddende aanraking. Amen

 

Welkom en inleiding

Lieve mensen, van harte welkom in deze Duifdienst aan de overzijde van de gracht.

Een andere plek, een ander gevoel maar toch in aanwezigheid van ons koor, dirigent en pianiste ontvangen wij U allen in dit Godshuis.

Wij zijn op deze Vredeszondag aan het einde van de Vredesweek bij elkaar met teksten over rechtvaardigheid, over misdaad en berouw en over de weg van God.

Een Vredesweek die de titel meekreeg "Samen verder"

Samen verder in een wereld waar mensen elkaar nodig hebben en waar veel angst is voor het onbekende.

Samen verder waarbij de vragen als Hoe samen ? Wie samen ? Wanneer samen ? zich aan mij opdringen, want wij zijn nogal apart.

Wij lezen uit de profeet Ezechiel een deel uit het hoofdstuk over "wie rechtvaardig handelt, zal leven".

Een protest tegen de 'oog om oog, tand om tandtheorie' en tegen het feit dat de ongerechtigheid der vaderen wordt bezocht aan de kinderen, welke zich uitte in het spreekwoord : Als de ouders onrijpe druiven hebben gegeten, krijgen de kinderen stroeve tanden. Een spreekwoord dat de Eeuwige uit de taal van Israel wil bannen.

Wij lezen de Psalm 25, een hoopvol verhaal over de weg van God die met liefde en trouw is gebaand.

En wij horen Jezus debatteren met de hogepriesters en oudsten, waarin hij op punten veruit van hen wint. Hij geeft aan dat je niet bij geboorte gerechtvaardigd bent, maar dat de verantwoordelijkheid om te kiezen voor een rechtvaardig leven ligt bij een mens zelf. En die keuze is elke dag aan de orde voor ieder van ons, ook vandaag.

Na het Duiflied over het huis van God en veel teksten, veel verhalen van toen, daarom eerst een stukje hedendaagse muziek over Het Land van ....

 

Het Land van ... door Lange Frans en Baas B

 
       
 

Overweging

Geweld is heel gewoon; als je opgroeit in deze maatschappij dan leer je ermee omgaan of je wilt of niet. Op school, in de stad, bij het uitgaan, in de kroeg, op de kermis: je moet op je hoede zijn, niet naief zijn, want ook jij kunt er ondanks jezelf in betrokken worden. Soms heb ik de indruk dat de ene helft van onze bevolking aan het herdenken is wat we vroeger hebben meegemaakt, welbewust van oorlog en vrede in de landen om ons heen en dat de andere helft, de jongeren van nu hebben te dealen met heel veel waar wij als oudere generatie nooit iets mee hoefden. De jongeren in mijn omgeving moeten in hun pubertijd kiezen waar je wel aan meedoet en niet. Alcohol, softdrugs, dealen, harde sex op tv en in het echt. En een goede beschermende opvoeding en school kan dat nog een beetje veraf houden maar toch... Wat zijn de wegen van God heden ten dage ? Wat is een zondig leven ? Hoe kom je erbij om je hart en geest te vernieuwen ???

 

In Ezechiel zit het volk vol wrok en boze gedachten: God heeft het gedaan, God is onrechtvaardig omdat zij in ballingschap leven. De Almachtige God doet niks om hen te bevrijden. Een bekend geluid, de ander heeft het gedaan, je collega, de buurman, de moslimgemeenschap, het kabinet en vaak nog groter die God van jullie die laat dat allemaal maar toe : het ongelooflijk lijden van een mens, het sterven van een jong kind, een natuurramp waarbij duizenden mensen omkomen, aanslagen waarbij onschuldigen sterven, hulpverleners die omkomen bij hun moedige reddingswerk....

Maar de Eeuwige wijst hen op feiten, misdaden, zondes die zijzelf hebben gedaan. Als je dat blijft doen, ga je een keer vreselijk op je bek. Als je tot inkeer komt, als je gelaat wendt naar het leven met God zoals in Psalm 25 wordt beschreven, zal je leven !! Dat dat geen garantie is voor een lang fysiek leven, veel geluk en gezondheid, is ons allen duidelijk.

 

Als je je richt op misdoen, misdaden dan is het leven zeker eindig of je komt in een cel terecht waar leven maar zeer beperkt is, eerder overleven is. Maar als je je richt op de weg van God, als je de relatie met God durft aan te gaan, kom je Gods liefde en vertrouwen tegen, Gods barmhartigheid en rechtvaardigheid. Grappig is dat de Psalmdichter het heeft over de zonden uit zijn jeugd, want in je jeugd ben je altijd bezig om je eigen grenzen te verkennen, je begaat grote en kleine overtredingen en je doet sommige dingen heel goed en andere dingen heel slecht. En wat zo mooi is, de dichter zegt, denk met liefde aan mij en laat uw goedheid spreken. Want alleen door liefde en goedheid kan een mens weer een beetje op het rechte pad komen. Dat is ook wat je allemaal nodig hebt, liefde, goedheid en vertrouwen. Liefde en trouw zijn de weg van de Eeuwige, Is God synoniem met Liefde en Trouw ??? God zegt : "Want de dood van een mens geeft mij geen vreugde." Ik ben niet een God van wraak, en zoveel mogelijk schuld opzoeken. Ik ben blij als iemand mijn weg opslaat, beter laat als nooit. De bureaucratie van Israel wil zekerheid, wil dat God controleerbaar wordt en dat Jezus gevangen wordt in systemen. Maar juist zij die losstaan van de gevestigde orde, de laagsten in de samenleving de tollenaars en de hoeren, kunnen Gods boodschap beter aanpakken dan die gezaghebbende verschilzoekers binnen de tempel- en stadsmuren van Jeruzalem. De zonden uit de jeugd, de overtredingen van vroeger zijn onschuldiger dan de verlokkingen van nu. Maar ook nu is gerechtigheid aan de orde van de dag: ingrijpen als iemand gepest wordt, niet meepraten, niet meegaan in de veroordeling op niks af, de gelijke waarde van ieder mens onderstrepen door jouw aanwezigheid in deze wereld. De weg van God is die van ontmoeting, open gesprekken, elkaar jouw perspectief van de wereld durven tonen. 'Samen verder' is de kunst van niet bang zijn voor de ander, van herkennen dat al is iemand nog zo anders als jij dat Liefde en Vertrouwen het enige is wat ons allemaal verbindt en sommigen mogen dat God noemen. Amen.

 

Nodiging

Omdat wij samen mens zijn en hier in dit Land en Huis van God elkaar proberen te naderen. delen wij vandaag brood en wijn met elkaar als tekenen van leven en van samen.

Wij verlangen allen naar vrede en gerechtigheid en wij zijn lang niet altijd zo heldhaftig om die zelf te bewerkstelligen. Wij hebben elkaar en de ander nodig om op de weg van God te blijven gaan.

Wij hebben de zekerheid nodig dat Gods liefde en trouw ons omringt alle dagen van ons leven.

Omdat wij echt samen verder gaan, nodig ik iedereen uit aan de maaltijd van de Eeuwige.

Komt allen want alles is gereed.

 

Zegen

De Krachtige en Tedere zegent ons en behoedt ons,

Zij wendt haar gelaat naar ons toe en zet ons in haar genadevolle Licht,

De Eeuwige omvat ons allen in onmetelijke liefde en geeft ons vrede.

Amen


       
 

 

       
   
       
   
       
 

| Archief/Bijdragen | Archief 2005 | Marina's "Hoofdpagina" | Gastvoorgangers |

 
 

RG 2005-09-26 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl