Bijdrage Jos Brink, viering 16 oktober 2005


 
 

Voorganger: Jos Brink

Lector: Marc en Marisca Jorritsma

 
  Doopviering van Yade Yu Tang Jorritsma  
         
 

Lezingen

Romeinen 13; 3-4a, 6-7

Psalm 139 (gezongen)

Matt. 22; 15-22

 

 

         
 

Samenvatting overweging.

De inzet van de Farizeeën is Jezus klem te zetten en te beschadigen. Ze dachten: wat hij ook antwoord, hij zit altijd fout. Jezus pareert dat slim: geef de bezetter dat zilver maar terug, als hij daar zo gelukkig mee is. Maar geef aan God wat van God is, dáár moet je mee bezig zijn! Hij houdt niemand te vriend voor materiële redenen. Hij laat zich bepalen door andere gezichten, door een andere beeldenaar. De beeltenis van God is in ieder mens gelegd.

God geven wat van Hem is, betekent: net zo lang naar dat kleine meisje kijken tot we in de diepte, de hoogte, de oneindigheid van haar en onze ziel, de liefde gaan zien van God gezicht. Amen.
 
     
   
     
   
     
   
     
   
 

 
       
 

Voorgangers | hoofdpagina Jos Brink |

 
 

RG 2005-10-22 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl