Bijdrage Marina Slot - viering 23 juli 2006

Zomerserie Kostbare bronnen.

Deel 1: Alles is muziek. / Altijd aanwezige.

 
 

Voorganger: Marina Slot en

Lector: Angela van der Marck

 
 

Lezingen:

uit Rumi : Alles is muziek

tekst: Altijd aanwezige / Simone Huisman

 
         
 

Thema: Alles is muziek

         
         
 

Votum en groet

De Altijd Aanwezige

Cirkel en kern van mijn leven

Jij trekt aan en omhult

Ruimte van liefde

Nodig mij uit

Om binnen te gaan

 

Genade voor jou en vrede van God, onze Vader en Moeder en

van Jezus Christus, Gods eerste kind en eeuwig rolmodel voor ons mensen en

van de Geest die troost en inspireert, die bezielt en ons als snaren aanraakt op de beweging van haar wind.

Amen

 

 

Welkom en inleiding

Welkom in deze eerste Dienst in de zomerserie over de liederen van de CD Kostbare bronnen. Een speciale serie zonder koor en pianist want die hebben zomerreces, maar met bijzondere thema's, gezongen lezingen, andere teksten dan gewoonlijk en welgekozen muziek.

De CD Kostbare bronnen bestaat uit op muziek gezette gedichten die merendeels geïnspireerd zijn door vrouwen uit de Bijbelse traditie.

Alleen de 1 e en de laatste dienst zijn wel geïnspireerd op delen uit de Bijbelse traditie maar hebben geen vrouw uit de Bijbel als kostbare bron.

Vandaag heeft als thema ‘Alles is muziek' en de lezingen zijn het lied ‘Altijd Aanwezige' van de dichteres Simone Huisman van genoemde CD, op muziek gezet door Tom Lowenthal en een gedicht van de Perzische dichter Rumi.

Mevlana Djelal al din Rumi leeft in de 13 e eeuw in wat nu Afghanistan is, toen een onderdeel van het Perzische Rijk. De tijden zijn onrustig, de horden van Djengis Khan trekken een vernietigend spoor door dit wereldrijk. In deze donkere tijden komt de Perzische dichtkunst tot grote bloei. Rumi is de initiator van de soefi-orde der Mevlevi die ook in Nederland bekend staat als de ‘orde van de dansende derwisjen'

De levensweg die door deze mystieke traditie wordt aangereikt, kenmerkt zich door een groot respect voor de waarde van elk afzonderlijk individu, elke cultuur, elk volk en elke religie.

Rumi beweegt zich vrijelijk in de wereld van wetenschap en poëzie en vindt zijn beeldspraak soms dichtbij het alledaagse. Zijn geschrift Mathnavi wordt in het Midden Oosten ook wel de ‘kleine Koran'genoemd en als gids gebruikt naast de moeilijke Koran.

Ik zou hier nog veel meer kunnen vertellen over de oorsprong van zijn mystieke werk, zijn verbinding met de thema's van de gnosis, maar laten we straks maar gewoon gaan lezen en de woorden van het hart tot ons diepste zijn door laten dringen

En laten wij door de muziek en de woorden van het lied Altijd Aanwezige ons lichaam en onze geest in trilling brengen.

Een uur van ontspanning en inspanning, beweging en rust voor lichaam en geest en voor ons aller hart.
 
       
 

Overweging

Een mensenleven is zeer uiteenlopend qua stemming, beleving, gevoelens en gedachten. Het ene moment kan je bruisen van geluk terwijl een onbewaakt moment je een gigantische dip kan bezorgen.

De televisie aanzetten om 8 uur 's avonds is dikwijls zo'n moment, oorlog, wreedheid, corruptie het rolt allemaal je kamer binnen, het dringt binnen in je geest, het raakt je hart en bezorgt je een schuldgevoel : waarom zij daar en ik niet. Het is zo gebeurd. Daarentegen kan je ook antistoffen innemen tegen, ontdekken waar jij je voeding vandaan haalt, de moed om door te gaan.

Ik ga meestal een keer per maand zeker naar een concert en als ik dan voor het begin al die koppies bekijk dan zie je de zorgen, de piekers, de eenzaamheid, de stress van ik-moet-me-overeind-zien-te-houden-in-het-leven op de gezichten af te lezen, soms ook de stralen van geluk maar dat komt toch minder voor. Als de muziek verstomt, zien al die gezichten er anders uit. Schoon, open, blij, jong, het is alsof er een wonder is gebeurd. Onvoorstelbaar wat die trilling van muziek in een mensenkind teweegbrengt.

De dichter Rumi roept ‘Alles is muziek'. Hij banjert langs het strand, zingend en dichtend. Hij begint met de vergankelijkheid van de dingen, Maak je geen zorgen, deze liederen hoeven niet bewaard, de instrumenten mogen kapot. En toch is er geen verdriet. Geen wanhoop om de dingen die er niet meer zijn, want alles is muziek, getokkel en gefluit is overal. Zelfs al zou de wereldharp aan stukken breken, spelen zouden we op instrumenten nog verscholen. De muziek kan altijd doorgaan. Er is altijd een bron van leven, van liefde en vrede. De muziek van de wereld stokt nooit ook al is er oorlog, geweld en jaloezie en onvrede. Het vuur is altijd weer aan te steken. Je hoeft niks voor eeuwig vast te pakken, want dat werkt niet.

En je hoeft ook niet bang te zijn dat het stopt. In elk van ons zit een bron van genade en waarheid, van liefde en vrede. Soms is hij onzichtbaar, niet bij te komen. Het is bijna moeilijk om je te laten aanraken, in beweging te komen op de cadans van de muziek.

Soms ben je al gevuld met wat anders. Dan kan je je niet laten vullen door die eeuwige bron.

Maak je leeg van de tobberij, laat de onvrede uit je stromen, stuur de wanhoop de laan uit, ban het sarcasme en cynisme uit je leven, ga strijd uit de weg als het doel geworden is en benut je kracht als middel om een goed doel te bereiken.

Pas dan kan je vervuld worden vanuit de eeuwige bron met …. datgene wat jij nodig hebt. Met de Altijd Aanwezige, cirkel en kern van mijn leven. Jij trekt aan en omhult. Ruimte van liefde. Nodig mij uit om binnen te gaan om thuis te komen in de duiventil van de Eeuwige liefhebbende God.

Als er een bron is waar altijd levend water uitkomt, is dat de Altijd Aanwezige die is en leeft voor jou, voor mij, voor hen die gelukkig zijn en voor hen die droevig zijn.

Het Evangelie in 6 regels en een paar woorden meer, de boodschap die we kennen op melodie gezet waarop we mee kunnen deinen.

Uitnodigend, groots van ruimte, niet vast te pakken, alomvattend en centrum van jouw wereld en van mijn wereld als wij het durven: loslaten…. van woorden, van zekerheid, van het hamsteren van geestelijk voedsel in de wetenschap dat er altijd een bron verscholen is.

Een dichter die leeft van taal, zegt: Genoeg woorden nu, zet open het raam van je hart.

  

We bezingen elke week, sommigen van ons elke dag onze relatie met de Barmhartige en Liefdevolle, met de stroom mee, tegen de stroom in, buitelend en rollend door de golven van de zee van leven.

Alles is muziek, we beleven het, we delen het. Muziek kan onze vreugde vermeerderen en ons verdriet draaglijker maken en brengt ons dichterbij ons hart. Dichterbij wat we echt voelen, wat ons echt bezielt, passioneert. Onze drijfveren worden blootgelegd en wij worden ons bewust van wat ons raakt en waar we voor leven.

Muziek kan jou raken, je kunt het niet aanraken. Dat is een overeenkomst. God is onze bron die ons aanraakt en vervult. We kunnen de Eeuwige niet betasten, niet vastpakken.

Alleen het boek met verhalen van mensen en hun God.

Wij reiken verlangend naar die onmetelijke bron en proberen te verstaan wat al die woorden over en van God betekenen.

En soms is het goed om stil te zijn, om de woorden in te slikken, om in alle kracht en kwetsbaarheid te dansen op de muziek, liederen die uit de bron opborrelen te zingen, te delen in Gods heilige symfonie.

En weer los te laten, want als God Altijd Aanwezig is, kunnen wij onze kramp opgeven. Goddank!! Amen

 

Nodiging

Als teken van de Altijd Aanwezige, die altijd toegankelijke bron van waarachtig leven, delen wij elke zondag met elkaar brood en wijn omdat wij het leven willen delen met alles wat erop en eraan zit, hier met elkaar als gemeenschap in verbinding met al die mensen die waarachtig willen leven.

Wij breken brood en delen wijn met elkaar als tekenen van leven en van samen.

Als je je verbonden voelt met degene die naast je is en tegenover je,

komt dan want alles is gereed.

 

Gebed

Altijd Aanwezige,

Jij bent voor ons en met ons onuitputtelijk in je liefde en genade.

Geef ons toegang tot die eindeloos mooie bron van leven.

Geef ons de ruimte in onszelf om te durven meedeinen op de stroom van ons leven, om het ritme van goedheid en liefde te vinden en hervinden elke dag weer.

Wees met onze mensen als ze ziek zijn, als ze rouwen.

Wees ook met allen die op vakantie zijn dichtbij of ver weg.

Cirkel en kern van mijn leven

Jij trekt aan en omhult

Ruimte van liefde

Nodig ons uit

Om binnen te gaan

Amen

 

Zegenbede

De Krachtige en Tedere zegene ons en zij behoede ons,

De Bron van alles wat is doe zijn gelaat over ons lichten en zij ons genadig

De Altijd Aanwezige verheffe haar gelaat over ons en geve ons vrede.

Amen

 

       
   
       
   
       
   
       
 

| Archief/Bijdragen | Archief 2006 | Marina's "Hoofdpagina" | Gastvoorgangers |

 
 

RG 2006-07-23 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl