Bijdrage Jos Brink, viering 15 oktober 2006
 
 

Voorganger: Jos Brink

Lector: Angela van der Marck

Thema: je geld of je leven

 
         
 

Lezingen:

Wijsheid 7; 7-11

Marcus 10; 17-3-

Gedicht van Ed Hoornik
         
       
 

Overweging - samenvatting

We zijn een vierende gemeenschap, maar dat betekent nog niet dat we allemaal evenveel bezit hebben. Op het gebied van geld en bezit zijn en nu eenmaal verschillen. Door de armoede dreigen arme landen steeds verder in het moeras weg te zinken.

Maar laten we ook niet uit het oog verliezen, dat we door het materiële niet dichter bij het echte doel van ons leven komen te staan. “Hebben” staat soms –zijn die je bent – in de weg. “Zijn” is een manier van bestaan waarin je kunt zoeken naar de bedoeling met de eeuwige.

Zó kun je een rijk mens worden. “Zuiver beleggen” doe je altijd in elkaar; dat heet ook wel: delen.

          

          

 


       
       
 

| Jos' "Hoofdpagina"Gastvoorgangers |

 
 

RG 15-10-2006 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl