Bijdrage Marina Slot - viering 26 november 2006
 
 

Voorganger: Marina Slot

Lector: Ancel Tholen

 

Lezingen:

 

 
 

Welkom en inleiding

Welkom, lieve mensen. Welkom vandaag hier bij God en bij ons. Aan de vooravond van advent staan wij stil en kijken omhoog. We zien een ster en hij staat alleen….

Er wordt ons het een en ander ge-openbaard. De taal is vreemd, cryptisch. Het gaat over koninkrijken van deze aarde en een koninkrijk dat uit onszelf gevormd is. Jezus spreekt tegen Pilatus over koningschap dat niet bij deze wereld hoort.

Hij voert zijn verdediging tegenover deze Romeinse heerser over Palestina door aan te geven : ´U zegt dat ik koning ben´

En dan spreekt de soefi dichter Rumi woorden over koningschap die prachtig accorderen met onze Bijbelse teksten.

We zingen, we spelen, we zeggen woorden van liefde en troost, van moed en vergeving tegen elkaar en tegen de wereld.

Moge de Geest van God onze geest en onze harten verlichten en moge de liefde van God zich ontfermen over ons hele wezen.

Ik wens ons een gezegend uur toe.

 

Overweging

Na een week van hectische politieke omwentelingen in Nederland, van een uitermate boeiend krachtenspel van de woord en uitstraling, van authenticiteit en maskerade, gaan onze teksten over ´koningschap´. En dat aan de vooravond van de adventsperiode in de Duif die als thema ´Messiaanse verwachtingen' heeft meegekregen. Midden in het politieke leven van 2006 worden wij geconfronteerd met een heel ander soort politiek. Met het contrast tussen leidersschap van deze wereld en van een heel andere orde.

Wat is een koning in de Bijbelse tijd ?? Een leider van het volk onderweg voor Israël, gekozen door profeten en hogepriesters, afkomstig uit een koninklijk geslacht ?? Het is iemand die de verantwoordelijkheid draagt voor het welzijn van zijn volk. Het is iemand die blijft staan in moeilijke tijden. De redder uit de benauwdheid, de verlosser van vreemde machten. Dat is wat mensen wensen, dat is hun visioen. Want in werkelijkheid gaat het vaak anders, machtswellust, despotisme, manipulatie en onderdrukking waren ook toen aan de orde van de dag ook al wordt de koning benoemd als afgezant van God.

 

En wat is ons visioen ? Waar dromen wij van ?? Hebben wij ook Messiaanse verwachtingen ?? Voor wie kiezen we ? Voor of tegen hypotheekrenteaftrek ?? Voor of tegen de strijd tegen de armoede, de opheffing van Voedselbanken in Nederland ? Voor of tegen de vergroting van economische macht van Nederland in Europees en Internationaal verband ??

In zo´n verkiezingstijd wordt veel openbaar. Iedere partij en lijsttrekker moet met de billen bloot en wij kunnen van de gezichten lezen of mensen oprecht bezorgd zijn om de arme mensen in ons land of dat het een obligaat sociaal praatje is, wat wordt gehouden.

 

‘Je ziet als voor het eerst, een ster. Hij stond alleen. Ik was ineens van hem doordrongen.' Jezus voor Pilatus, alleen waarschijnlijk geboeid en vernederd in de gevangenschap. Heel simpel zet hij Pilatus en de wereld op het verkeerde been. Jezus zegt : ‘U zegt dat ik koning ben'. ´Hij was van licht en leek zo jong en van voor verdriet´ We gaan in deze dagen van het einde van Jezus' leven terug naar dat prille begin van voor verdriet. Van een jongeman van begin 30 naar dat kleine kind onder die eindeloze sterrenhemel. Dat kind dat zo aantrekkelijk blijft voor heel veel mensen, waardoor zelfs de kerken één avond van het jaar weer vollopen. Waardoor ? Door het visioen van vrede en gerechtigheid ??

Door het licht en doordat een kind van voor verdriet is ??

 

We gaan heen en weer van het einde van Jezus' leven, waarin hij de verwachting wekt dat het toch niet het einde is, naar een veelbelovend begin in een armelijke omgeving. En wat hebben die beide momenten gemeenschappelijk ??

De vraag of dit echt de koning der Joden is, de Messias, de Gezalfde die alles brengt waar mensen naar snakken: vrede en gerechtigheid, verlossing van armoede en geweld. Openbaar wordt het koningschap van Jezus Christus in de woorden van de oude profeet Johannes. Johannes die zeer oude en wijze man die op 90-jarige leeftijd het zienerschap bezit om alles wat verborgen is open en bloot ( dat betekent baar, denk maar aan barrevoets) weer te geven in zijn bijzondere visioen wat hij op Pathmos kreeg, toen hij daar in ballingschap zat.

Johannes verhaalt van een koning die liefheeft, die uit ons zijn koninkrijk heeft gevormd en die ons heeft gemaakt tot priesters. Een koning die getuige is van het leed van mensen, die alles ziet en hoort en die zelf ook door iedereen gezien wil worden. Een koning die in de openbaarheid treed als de afgezant van de Eeuwige die aan het begin en einde van alles staat.

We kunnen ons moeilijk voorstellen, wat voor koning dat is.

 

Want de machten en machthebbers van deze wereld zijn dikwijls uit op eigen gewin. Zij zijn bang voor openbaarmaking van hun daden door journalisten of onderzoekscommissies omdat ze het daglicht lang niet altijd kunnen verdragen. Vandaag de dag worden openbaarmakers nog steeds openlijk vermoord.

Ik ben gekomen om van de waarheid te getuigen, zegt Jezus. En geen mens heeft voor mij gevochten, om mijn leven te redden. Ik heb geen leger om mij te verdedigen, geen hofhouding om mij te dienen en toch luisteren mensen naar wat ik zeg. Deze koning kun je afmaken, vernietigen maar zijn boodschap zit in de hoofden en de harten van de mensen. En elke keer kan er een engel verschijnen die ons opnieuw de boodschap vertelt, laat zien. Want de tijd is nabij. De Eeuwige heeft uit ons zijn koninkrijk gevormd en hij heeft ons tot priesters voor God gemaakt. Het koninkrijk bestaat dankzij ons allemaal, wie je ook bent, hoe je ook in elkaar zit, sterk, zwak, lichamelijk en geestelijk gezond of van beide kwetsbaar. Op elk mens heeft de Onnoembare haar eeuwig huis gebouwd. We kunnen niet gemist worden, al die koningen van Christus. Wíj zijn hoofdzaak en wij hoeven er niet voor te vechten. Ook al leef je in onzekerheid, ook al is het leven zwaar of moeizaam, je kunt je eigen koning- en priesterschap niet verloochenen. Gelukkig wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat er gezegd wordt. Want de tijd is nabij. Voor ons allemaal is dat verschillend. Voor sommigen van ons is het echt zo dat de tijd nabij is om de aarde te verlaten. Sommigen mogen koninklijk afscheid nemen van deze aarde , bij anderen is de uitstraling minder maar ieder mens wordt ten volle gezien en welkom geheten. Voor de een is de tijd nabij om het eigen koningschap ten volle te beleven in het krijgen van kinderen of kleinkinderen en je daarmee de koning te rijk te voelen. Om dan in opvoeding en ontwikkeling van jonge mensen liefdevol en eigentijds te getuigen van de waarheid. Voor de ander zijn er andere mogelijkheden om boven onszelf uit te stijgen, om voorbij te gaan aan jezelf door koninklijk dienstbaar te zijn aan onze wereld. Ons koningschap is gebouwd op mededogen, liefde en gerechtigheid. Niet op wapens en geweld. En wij zijn allen getuigen van de waarheid. Spiegel je aan de ware koning, straal op eigen kracht. En ga voorzichtig om met heel je wezen, met je lichaam en je geest en de ziel die jou tot een uniek kind van God maakt. Ga met je zelf om als een schatbewaarder die een grote schat tot zijn beschikking heeft. En laat jezelf niet stelen door wie dan ook. Amen

 

Nodiging

Als grondstof van Gods koninkrijk, als mensen die hier samen willen zijn om te breken en te delen en bij elkaar te zijn in vreugde en verdriet, worden wij genodigd aan dit koningsmaal. Een tafel die past bij dat andere koningschap wat niet van deze wereld is, want hier vind geen strenge selectie plaats.

Iedereen is welkom, wie je ook bent, wat je gelooft, als je je verbonden weet met de mens naast je en tegenover je, komt dan want alles is gereed.

 

1 e Adventskaars aansteken

Wij verwachten een ware koning vrij van koningschap en wij maken ruim baan voor die Ene die alles anders deed en daardoor ons kon doordringen van zijn kracht.

Zegenbede

De Eeuwige zegen ons en zij behoede ons,

De Barmhartige doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig

De Onnoembare verheffe haar aangezicht over ons en geve ons vrede, Amen

 

Na afloop trad het Amsterdams Strijkorkest Lundi Bleu op:

 

 

 
         
   
         
     
         
     
       
   
       
   
       
   
       
   
       
 

| Archief/Bijdragen | Archief 2006 | Marina's "Hoofdpagina" | Gastvoorgangers |

 
 

RG 2006-11-26 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl