25 jarig bestaan van Basisgemeente 'De Duif' (1974-1999)


Algemeen.

In de nacht van 12 op 13 januari 1974 werd de toenmalige R.K. Kerk De Duif gekraakt; dit feit wordt algemeen erkend als het ontstaan van de Basisgemeente De Duif, als een zelfstandige, oecumenische geloofsgemeenschap. In andere publicaties op deze site treft u hier meer informatie over aan. ("200 Jaar vrije Duif"/ Ton Wiemers en "Van 20 jaar verhalen".

25 jaar basisgemeente.

De basisgemeente kent -vooral uit de eerste jaren- een bewogen geschiedenis. Het was een van de eerste basisgemeenten in Nederland. En hoewel "De Duif"duidelijk vond (en nog steeds vindt) dat haar geen profetenrol past als basisgemeente, heeft zij hiermee wel een duidelijk aanzet gedaan tot kerkelijke vernieuwing binnen Nederland. Haar bezoekers, haar voorgangers hebben allen hun eigen verhaal. In het kader van het 25 jarig bestaan van de basisgemeente zullen die verhalen een eigen plaats krijgen.

Viering 25 jaar basisgemeente.

In januari 1999 zal het 25 jaar geleden zijn, dat de basisgemeente werd opgericht Een commissie is thans bezig hiervoor een programma te ontwikkelen. Omdat - naar verwachting - vanaf augustus 1998 tot ca. december 1999 de kerk flink gerestaureerd en gerenoveerd wordt, zullen de activiteiten hierop duidelijk afgestemd worden. Besloten is daarom aan dit jubileum gedurende een jaar lang aandacht te besteden, t.w.: vanaf januari 1999 tot en met januari 2000.

Op dit moment wordt gedacht aan de volgende activiteiten:

  1. speciale vieringen op 10 en 17 januari rondom thematiek "godsdienstvrijheid" en "democratie in de kerk"
  2. feestavond zaterdag 16 januari 1999
  3. een cyclus van vier themadiensten/-bijeenkomsten rondom een nog nader uit te werken rode lijn
  4. een koor- en muziekproject ter ondersteuning hiervan
  5. een nieuwe publicatie over "25 Jaar Basisgemeente"; herinneringen en mooie verhalen ...
  6. een symposium, discussie en/of speciale viering over de bijdrage van de basisbeweging aan de kerk in Nederland. (i.s.m. BBN en ... )
  7. een open-dag en reünie voor oud-gedienden, buurtbewoners en andere betrokkenen
  8. feestelijke slotviering in januari 2000.

Vragen, suggesties?

Op deze pagina kunt u altijd de laatste stand van zaken lezen. Heeft u opmerkingen, suggesties of vragen? Mailt u dan naar: deduif@xs4all.nl o.v.v. "25 jaar".

| Activiteiten |

AM 24-5-1998 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl