Afscheidsviering Mimi Christiaans, 25 mei 2004
 
 

geboren: Madrid 8 april 1932  -  overleden: Amsterdam, 18 mei 2004

 
       
 

 

Voorgangers: Marina Slot (overweging) en Arjan Vader (lector)

Thema: Smile thought your heart is aching

(naar de gelijknamige song)

         
 

 

Spreuken 31 :10-31 Loflied op een goede vrouw

 

Een goede vrouw, wie zal haar vinden?

Zij is meer waard dan edelstenen.

Haar man kan zich op haar verlaten,

hij zal er wel bij varen.

Zij stelt hem nooit teleur,

zij maakt hem gelukkig,

haar leven lang.

Ze zorgt dat er wol en vlas is

en spint en weeft met haar vaardige handen.

Zij trekt erop uit om voedsel te halen

zoals het schip van een koopman uitvaart naar verre landen.

Ze staat al op als het nog donker is,

zorgt voor het eten van heel de familie

en zet slavinnen aan het werk.

Heeft ze haar zinnen gezet op een stuk land,

dan koopt ze het van het geld dat ze zelf verdiende

en plant er een wijngaard op.

Ze pakt het werk krachtig aan,

ze is onvermoeibaar.

Ze ziet hoe goed alles gaat

En 's nachts blijft haar lamp branden.

Haar handen rusten nooit,

ze is altijd aan het spinnen of weven.

Diezelfde handen strekt ze naar de armen uit,

Wijd opent zij haar armen voor wie in nood is.

Zij hoeft niet bang te zijn voor de sneeuw,

voor heel haar gezin heeft ze warme kleren.

Voor haar huis heeft ze prachtige tapijten gemaakt,

zelf gaat ze gekleed in linnen en purperrode wol.

Haar man geniet aanzien in de stad,

in de poort zit hij met de oudsten in vergadering bijeen.

Ze maakt linnen kleren en gordels,

zij levert die aan de kooplui.

Kracht en waardigheid straalt zij uit,

de komende dag ziet ze opgewekt tegemoet.

Wat zij zegt is vol wijsheid,

haar aanwijzingen zijn altijd vriendelijk.

Ze houdt het oog op haar huishouden

en nietsdoen is haar onbekend.

Haar kinderen zijn trots op haar,

haar man is vol lof.

‘Er zijn meer goede vrouwen,'zegt hij dan,

‘maar jij overtreft ze allemaal.'

Charme is bedrieglijke en schoonheid verdwijnt snel,

lof verdient alleen een vrouw die leeft in ontzag voor de Onnoembare.

Dat zij de vruchten mag plukken van al haar werk!

Laat heel de stad haar naam met ere noemen!

 

LITURGIE: 

Votum

Wij zijn hier bij elkaar in de Naam van de Eeuwige en Onnoembare die onze Schepper is en in de Naam van Jezus van Nazareth die om navolging vraagt in de zorg voor elkaar en voor hen die kwetsbaar zijn.

En wij zijn hier bij elkaar in de Naam van de Geest die met ons en in ons is en die over de dood heen ons met elkaar verbindt.

Amen

 

Irina speelt: Smile though your heart is aching  

Welkom en inleiding

1e Lezing Jeremia 31 : 33 –37

Lied: Zoals een moeder zorgt voor kinderen haar toevertrouwd.

 

2 e Lezing Evangelie van Johannes 14: 15-21

Overweging (<-- dubbelklik voor tekst van de overweging)

 

Lied: Psalm 139 Gij peilt mijn hart, gij doorgrondt mij....

 

Geloofsbelijdenis (geschreven door Mimi zelf)

Ik geloof in God, die oneindig veel namen draagt,

van alle tijden is, zonder begin of einde.

Ik geloof in de Allerhoogste die rechtvaardig is

en in oorsprong alle groei gemaakt heeft.

Die Ene komt alle eer toe.

 

Ik geloof in Jezus die alle wensen van de Eeuwige vervuld heeft

en daarom in eer de naam 'Zoon van God' draagt.

In navolging van Jezus en vele mensen na Hem

wil ik bondgenoot zijn van al het kwetsbare in de schepping,

van alle onmondig gemaakte mensen

en van alles en allen aan wie de mogelijkheid ontnomen wordt

tot heelheid te komen.

 

Ik geloof in de Geest van de Allerhoogste,

die leeft in mensen van goede wil.

Ik vertrouw mijzelf aan haar toe

en wil bijdragen aan het Koninkrijk van Vrede,

en ik vertrouw in dat rijk te worden opgenomen door de Allerhoogste.

Ik weet dat er Een is die mijn bestaan wenst

en mij liefheeft met mijn zwakke en sterke kanten.

Amen

 

Dienst van de Tafel

 

Tafelgebed

Ooit eens zat Jezus met zijn leerlingen aan een afscheidsmaal om vast te houden en los te laten het geschenk dat leven heet.

Hij brak het brood, en schonk de wijn en genoot van het samenzijn terwijl zijn hart ineenkromp bij de wetenschap dat het afscheid naderde.

Al die jaren hebben wij hier samen met Mimi brood en wijn gedeeld als Duifgemeenschap en al die mensen die een welkome gast waren in dit goede Godshuis.

Vandaag vieren wij ook een afscheidsmaal, met goede gedachten en herinneringen en pijn in het hart. Vandaag delen wij voor het laatst in jouw bijzijn, Miem, brood en wijn tekenen van leven en van samen. Wij herinneren ons onze levensopdracht die jij met zoveel verve hebt volbracht. Iedereen is welkom aan deze tafel, wie je ook bent, wat er ook in je is. Voel je verbonden met ons en komt want alles is gereed.

 

Nodiging

 

Breken en delen

 

Lied: Waarom wanneer uit, welke luchtlaag

Herinneringen vanuit De Duif door Henk Kemper - voorzitter van de Oec.Basisgemeente De Duif. (<-- dubbelklik op deze link voor de tekst)

 

Mimi wordt de kerk uitgedragen onder de klanken van "Smile though your heart is aching" door Barbara Streisand

 

 

 

 

 

Op de begraafplaats Zorgvlied 

 

Absoute voor Mimi

 

Lieve familie en vrienden,

om de laatste eer te brengen

aan Mimi Christiaans Wolthers

om recht te doen

aan haar leven en sterven

staan wij hier rondom haar lichaam

dat wat ons hier van haar is overgebleven.

Wij danken haar lieve lichaam voor haar aanwezigheid en niet aflatende liefdevolle handelingen voor ons.

En wij weten dat haar taak erop zit in dit aards bestaan. Geen pijn meer, geen behandelingen, een nieuw begin.

In het licht van de dood en opstanding van Jezus Uw geliefd Kind

spreken wij uit in tastend geloof

dat dit niet het einde is,

dat onze God een God van levenden is.

 

Nu wij afscheid nemen van haar lichaam voor haar laatste reis, blijft ons haar naam :

Mariguita Elsina Guillelma Wolthers, onze allerliefste Mimi,

die naam spreken wij hier uit met eerbied en liefde,

en wij bidden :

Levende God, herinner u haar naam

die zij van haar ouders heeft ontvangen

en waarin zij gekend wordt, ook al is zij gestorven

die naam die geschreven staat in de palm van Uw hand.

 

Wij leven in de verwachting

dat God aan Mimi, en aan ons allen

een nieuw en onsterfelijk lichaam zal geven.

Barmhartige God,

wij geven Mimi nu uit handen

wij leggen haar neer in de aarde

in de handen van de levende God.

 

Mogen onze goede gedachten, woorden en gebeden haar vergezellen.

 

Onze Vader

Wegzending en zegen

 

Verdrietig en verloren staan wij hier, wij zijn een geliefd mensenkind kwijt hier op aarde,

Wij laten haar gaan met pijn in ons hart.

Wij gaan het leven weer in,

De wereld is nog niet van ons af,

maar omdat dat niet meevalt vandaag en ook in de komende tijd,

vragen wij aardse hulp voor John, de kinderen en kleinkinderen van jullie die vandaag om ons heen staan.

En wij vragen daarnaast om Gods zegen

over Mimi ‘s laatste reis en over ons leven nu en in de toekomst.

Zegen

De Barmhartige Vader zegene ons en Hij behoede ons

De Liefdevolle Moeder doe haar aangezicht over ons lichten en zij ons genadig

De Eeuwige en Onnoembare die is, was en komt, verheffe Zijn aangezicht over ons en geve ons vrede.

Amen

 

 

 

 
       
   
       
   
       
   
       
       
 

| Archief/Bijdragen | Mimi's "Hoofdpagina"Gastvoorgangers |
 
 

RG 2004-05-27 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl