Dè nieuwsberichten                        vanaf jan. 2006

Onder redactie van Rob Gijbels en Fred Vos
 
  | Nieuwsarchief (71kb) | Fotoverslagen | Homepage |    
 
 
De Duif Prinsengr. 756 tov. het Amstelveld
 
 
 
 

Koor olv. Henk Kemper en Irina Antonova  op de vleugel ondersteunen de lit. vieringen

 
         
     

 

       
   
 • Nieuwjaarsreceptie en verkiezingen.

Zondag 7 januari a.s. was er na de viering de traditionele nieuwjaarsreceptie. Zie hier de foto-impressie. Tevens is er de eerste ronde van de voorgangersverkiezingen. Zie ook het artikel in HGL.

De resultaten van deze verkiezingen trefje zsm. op deze website! Zondag 4 febr. zijn de feitelijke verkiezingen voor: bestuur, voorgangersteam 2007 en nieuwe doel voor de maandelijkse extra collecte.

 • Kerstmis in De Duif.

De Duif was wederom stampvol met Kerstmis. De Kinderkerstviering trok ruim 250 mensen en de kerstnachtviering (voorg. Jos Brink) was een " uitverkocht huis" .

fotoimpressie: kinderkerstviering en kerstnachtviering

 • Marco Borsato in De Duif.

De Duif biedt onderdak aan velerlei activiteiten; van kerkdiensten, televisie-opnamen en bv. grote partijen, zoals onlangs tgv. de 40-ste verjaardag van Marco Borsato. Op zijn website staan foto's ; kijk opzijn website: www.marcoborsato.nl onder " 53N8MIS supergezellig " . Hij schreef zelf:

'De Duif' waar 'mijn feestje' was, is een prachtige kerk waar je makkelijk voorbij loopt als je niet weet dat hij er zit. 'De Duif' aan de Prinsengracht is namelijk grenzend aan de woonhuizen gebouwd. Van binnen was de kerk helemaal aangekleed in stijl. Honderden sfeervolle kaarsen, gouden kerstbomen en natuurlijk de kleurrijke muurschilderingen maakten het de perfecte locatie voor een fantastische avond!

Omdat het podium erg laag was en we met een leuk groepje waren, voelde het net alsof ik tussen jullie in stond te zingen! Hartstikke gezellig en heel intiem!
Ja, ik heb ontzettend genoten! Dank jullie wel!!
Groetjes, Marco

 • Feestelijke ingebruikname Smits-orgel !

          Maandag 25 september 2006 jl. werd het grote Smits-orgel op

          feestelijke wijze weer in gebruik genomen. Haar fameuze

          feestelijke klanken klonken deze avond -voor het eerst sinds 30

          jaar - weer langs de gewelven van De Duif. De Prinsengracht is

          een monument rijker ! !

  fotoreportage

 • Kon. Beatrix in De Duif  & 50 jr. Stadsherstel.

      

           Op woensdag 30 augustus bezocht Koningin Beatrix De Duif. 

           Stadsherstel bestaat 50 jaar en Wim Eggenkamp nam de

           koningin mee op een rondvaart door de stad. Wim vertelt aan

           stadskrant het Parool: "We eindigen in De Duif, onze trots, de

           geheel gerestaureerde kerk aan de Prinsengracht - die van

           buitenaf bescheiden lijkt, maar zeker zo groot als de Nicolaas

           (...), dáár is de happening, het grote feest."

          

            

 

            

 

            

 

            

                

           voor meer foto's kijk dan op: 

                        www.stadsherstelamsterdam.nl                                

 • Hans en Rui - huwelijksviering.

           Op 26 juni traden Hans Ernens en Rui Suprihadi in het huwelijk.

 In De Duif vond zowel het burgerlijk huwelijk als de    feestelijke huwelijksinzegening plaats.

 

 

           klik hier voor een foto-impressie

 • Tine Zondervan overleden.
Donderdagochtend 6 juli is Tine Zondervan overleden. Zij is was ruim in de tachtig! Tine kennen we als de echtgenote van Gerard. Gerard was één van de krakers van De Duif en Gerard (en Tine daarbij) hebben in die vroege jaren van de basisgemeente een grote rol gespeeld bij het behoud van De Duif. Ofschoon Tine vaak wat in de schaduw van Gerard bleef, volgde ze Gerard trouw en beiden waren vaak in De Duif te vinden. Zij voelden zich altijd verbonden met het wel en wee in De Duif.
Enkele jaren overleed Gerard tamelijk onverwacht. Tine was weliswaar al geruime tijd slechthorend en slechtziend, maar zij hield zij zich na het overlijden van Gerard goed op de been en zij was zeer in voor een goed gesprek!

Maandag 10 juli: 09.00 uur afscheid nemen en 09.30 uur afscheidsviering in St.Jacob, waarna de begrafenis volgt in Buitenveldert.

 • Fons Ruitenbeek overleden.
Op 27 juni is na een ziekbed Fons Ruitenbeek overleden. Fons was jarenlang vaste pianist in De Duif en heeft -samen met Henk - een grote stempel gedrukt op de muzikale vormgeving van de Duifvieringen. Fons heeft -samen met Cor Boer- destijds ook een cruciale rol gespeeld bij het onderhoud en uiteindelijk het behoud van het grote Smits orgel. Negen jaar geleden werd dit gedemonteerd voor restauratie en uiteraard gaf hem dit voldoening. Helaas heeft hij de finale oplevering van "zijn orgel" en de feestelijke ingebruikname (eind september a.s.) nèt niet meer mee mogen maken.

Fons werd 51 jaar. Op maandag 3 juli was om 11.00 uur een afscheidsbijeenkomst op de Nieuwe Oosterbegraaf-plaats, waarna om 12.30 uur de begrafenis.

 • Lisa geboren.
  Op woendag 21 juni is in Edam in alle vroegte Lisa geboren. Zij is de dochter van de trotse ouders: Bert en Marian van der Meer, en zij is het zusje van Abel en Hannah.
 • Pinksterfietstocht

Op de Tweede Pinksterdag vond wederom de jaarlijkse fietstocht plaats:

klik hier voor de foto-impressie

 • VA op 19 maart.

Op zondag 19 maart was er na de viering een Vergadering van Aangeslotenen. Daarin worden oa. de jaarstukken over 2005 besproken en toegelicht.

Wie (nog) geen Jaarverslag 2005 heeft ontvangen kan er een aanvragen bij de secr.: deduif@xs4all.nl

Er werden ook 4 doelen gekandideerd voor de maandelijkse extra collectes in 2006. Barbara Wurffbain licht een doel in Nepal toe:

De meeste stemmen werden uitgebracht voor de Stichting Dark & Light.

 • Tweede ronde voorgangersverkiezingen 2006.

Op 5 febr. werden de jaarlijkse voorgangersverkiezingen gehouden. Er zijn 54 stemmen uitgebracht. Het voorgangersteam 2006 bestaat uit: Alet Aalders, Harris Brautigam, Maruja Bredie, Jos Brink, Frans Gerritsma, Rob Gijbels, Henk Kemper, Marina Slot, Diana Vernooij en Fred Vos. (alf. volgorde) Kijk op de verkiezingspagina voor een impressie.

 • Verkiezingsdag 5 febr. 2006

Zondag 5 februari is de grote verkiezingsdag. Er zijn voorgangersverkiezingen gehouden (zie ook hierboven). Maar tegelijk ook de bestuursver-kiezingen. In 2006 is het bestuur alsvolgt samengesteld:

vlnr.: Rob Gijbels (orde van dienst en publ.), Freek van der Marck (penningmeester), Hedwig Buren, Hortense Ghijs (facilitair), Bert (en zoon Abel) van der Meer (secretariaat), Henk Kemper (voorzitter) en Alet Aalders (voorgangers, planning en koor).

Kijk op de verkiezingspagina voor een impressie.

 • Muziek in het orgel...!

  Er zit muziek in het orgel, dwz.: in de week van 9 jan. is de afbouw van het orgel voortgezet. (terugplaatsen van de overige pijpen, plus het intoneren) St.Stadsherstel heeft er in haar jubileumjaar budget voor uitgetrokken. De verwachting is dat het orgel ongeveer in maart/april a.s. wordt opgeleverd! De Prinsengracht wordt een juweel rijker!

   

zie ook onze orgelsite.

 • Eerste ronde voorgangersverkiezingen 2006.

Eerste ronde voorgangersverkiezingen vond plaats zondag 8 jan.jl.  De volgende Duiven werden gekandideerd en haalden de kiesdrempel:

Diana Vernooij, Henk Kemper, Marina Slot, Maruja Bredie, Jos Brink, Frans Gerritsma, Rob Gijbels, Alet Aalders, Harris Brautigam en Fred Vos.

Op zondag 5 febr. zijn de verkiezingen 2006. Er worden max. 10 voorgangers gekozen. De uitslag wordt via deze site direct bekend gemaakt.

 • Nieuwjaarsreceptie 2006

Zondag 8 jan. vond de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats.

Zie de fotoreportage

 • Rob Everard overleden.

Op vrijdag 6 januari jl. is onverwacht Rob Everard overleden. Rob was een oude, getrouwe Duif, die vele functies binnen onze Duif heeft vervuld. Hij is 82 jaar geworden. Wij wensen zijn vrouw Mithese en de familie veel sterkte toe. Rob wordt vrijdag 13 jan.  begraven vanuit de St. Nicolaaskerk nabij CS. (aanv. 10.30 uur). Zie ook bij Duifviering zondag 5 maart.

 • Fotoreportage kerstvieringen 2005.

Korte foto-impressie van de kerstvieringen.

 • Schenken per notariële acte.

In de week van 3 november is aan alle Duiven een brief met brochure gezonden over de mogelijkheid om schenkingen te doen per notariële acte. Het is bekend dat de wekelijkse kosten erg hoog zijn en daarom is dit voor De Duif een actie van levensbelang. We hopen hiermee het voortbestaan ook voor de langere termijn te garanderen. Zend svp. je formulier in uiterlijk zondag 20 november. Wil je nadere informatie of heb je de brief en/of de brochure gemist? Mail naar: deduif@xs4all.nl

Vragen? Bert van der Meer helpt je verder

 • Adreslijst Duiven

Er komt weer een actuele adreslijst van alle Duiven; hier staan ook al de emailadressen op. Zorg dat je adresgegevens svp. actueel blijven! Wijzigingen meld je aan: deduif@xs4all.nl. De adreslijst is voor Duiven altijd beschikbaar bij: Rob Gijbels of Bert van der Meer. Bel of mail dan naar: de duif@xs4all.nl


 
   

Belangstelling voor de "oude nieuwsberichten"?

Kies:

- berichten 2010-2011

- berichten 2007 t/m 2009
- berichten 2006
- berichten 2004 en 2005
- berichten zomer 2002 t/m dec. 2003
- berichten t/m juni 2002

   

 
       
       
       
       
     
     
     
     
     
     
     
     
         
     
     
         
     
     
         
     
     
     
     
           
 
 
 
       RG 2011-05-23 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl