Dé nieuwsberichten                        2004-2005

Onder redactie van Rob Gijbels en Fred Vos
 
  | Nieuwsarchief (71kb) | Fotoverslagen | Homepage |    
 
 
De Duif Prinsengr. 756 tov. het Amstelveld
 
 
 
 

Koor olv. Henk Kemper en Irina Antonova  op de vleugel ondersteunen de lit. vieringen

 
         
     

 

       
   
 • Fotoreportage kerstvieringen 2005.

Korte foto-impressie van de kerstvieringen.

 • Schenken per notariële acte.

In de week van 3 november is aan alle Duiven een brief met brochure gezonden over de mogelijkheid om schenkingen te doen per notariële acte. Het is bekend dat de wekelijkse kosten erg hoog zijn en daarom is dit voor De Duif een actie van levensbelang. We hopen hiermee het voortbestaan ook voor de langere termijn te garanderen. Zend svp. je formulier in uiterlijk zondag 20 november. Wil je nadere informatie of heb je de brief en/of de brochure gemist? Mail naar: deduif@xs4all.nl

Vragen? Bert van der Meer helpt je verder

 • Adreslijst Duiven

In november dit jaar komt er weer een actuele adreslijst van alle Duiven; hier staan ook al de emailadressen op. Zorg dat je adresgegevens svp. actueel blijven! Wijzingen meld je aan: deduif@xs4all.nl. De adreslijst is voor Duiven altijd beschikbaar bij: Rob Gijbels of Bert van der Meer. Bel of mail dan naar: de duif@xs4all.nl

 • Karin Adelmund; herdenkings-bijeenkomst in De Duif . 25 okt.

Karin overleed vrijdag 21 okt. onverwacht aan een hartstilstand.

Vele sprekers tijdens de dienst werden afgewisseld door gezang van Mathilde Santing en Huub van der Lubbe. Onder de aanwezigen waren veel huidige Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen en oud-politici. Oud-premier Kok haalde herinneringen op aan 1978 toen hij Karin Adelmund leerde kennen bij de Federatieraad van de FNV. Haar binnenkomst daar als jonge vrouw in een bolwerk van grijze mannen boven de vijftig was volgens Kok ,,kwikzilverig''.

Alle sprekers omschreven Karin als een betrokken, bevlogen en sociaal bewogen politica.

(ANP)

 • Ida Ewals overleden.

Woensdag 12 okt. jl. overleed Ida Ewals. Ida droeg De Duif een zeer warm hart toe en was bijzonder hulpvaardig. Velen kennen haar nog van de tijd in "de oude Duif" waar zij steevast iedereen van koffie en thee voorzag, vergezeld van haar altijd gezellige babbel. De laatste jaren ging het niet meer zo goed met Ida en zij woonde enkele jaren in het Ed. Douwes Dekkershuis. Van daaruit leefde ze nog lange tijd erg mee met het wel en wee in De Duif, totdat ze dit vanwege haar ziekbed helaas niet meer op kon brengen.

De afscheidsviering is zaterdag 15 okt. om 10.15 uur in De Duif; voorgangers zijn Ton Wiemers en Carla Ubbink.

 • Gerda Timmerman overleden.
  Dinsdag 19 juli jl. overleed Gerda Timmerman. Zij was jarenlang een trouwe Duif, regelmatig bezoekster van de liturgievergadering en ook voorganger. In het begin van de jaren negentig leidde zij als gekozen voorganger diensten totdat haar fysiek gestel haar in de steek liet en zij zich terugtrok in haar mooie, rustige huisje aan het Begijnhof. Gerda kampte de laatste tijd ernstig met haar gezondheid.
  Wij blijven Gerda herinneren als sterke, wijze vrouw die begenadigd was met een helder verstand en een scherp inzicht.
  Dinsdag 26 juli is om 12:30 uur de afscheidsviering in de Engelse kerk op het Begijnhof.
 • Mensen en hun verhaal met God
  Deze zomer is het koor enkele weken vrij en we zoeken dan een wat vrije liturgische vorm met thema's die oa. gevoed zijn door mensen uit de cultuur, sportwereld, politiek die iets verteld hebben over hùn verhaal met God. Vanaf: 24 juli, elke zondag - zie: (thema : Mensen en hun verhaal met God)
 
 • Afscheidsviering Babette en Pepijn

De afscheidsviering van Babette Wink-Brugman en Pepijn Wink vond plaats in De Duif, op zaterdag 28 mei jl.

 • Babette en Pepijn Wink overleden.

vrijdag 20 mei jl. is rond 18.00 uur Babette Wink-Brugman onverwacht overleden.

Babette werd op 15 april 2001 gedoopt (in de BuikDuif) en op 19 mei 2001 trouwden Jeroen en Babette. Hun eerste zoon Ciske werd in De Duif gedoopt op 29 februari 2004.

Babette was in verwachting van hun tweede kind. Vrijdagmiddag 20 mei overleden Babette en haar zoon Pepijn als gevolg van onverwachte complicaties.

Zondag 15 mei was Babette nog in onze Duif; ze zat links achter in op een bescheiden plekje; dat was zoals wij haar kennen: een bescheiden, hartelijke jonge vrouw met hartstocht voor haar gezin, familie en haar werk.

Binnen de familie, de grote kring vrienden en bekenden èn natuurlijk in De Duif heerste er grote verslagenheid, toen het bericht tot ons doordrong. Wij wensen Jeroen en Ciske alle sterkte toe in de komende tijd.

 • Christina, jongste Duif-telg

Onderstaand de foto van de allerjongste Duif-telg: Christina, dochter van Jinne en Irina, geboren eind maart in Rusland.

Moeder, vader èn dochter maken het goed. Eind mei verwachten wij hen weer terug in Amsterdam!

 • Darragh O Neil: welcome back in The Dove !

Tijdens het lunchconcert van 27 maart (1e Paas-dag) zal niet Marjolein Canté optreden, maar ... de bekende guitarist Darragh O Neil.

Darragh was eerder in de Duif en hij was daarmee de absolute topper van het seizoen!  Info; klik hier.

 • Orgelpijpen weer terug!

Deze week is de orgelrestaurateur begonnen met het weer terugplaatsen van de eerste pijpen; het koorpositief  in beeld:

Maar het totale orgel bevat meer dan 2500 pijpen .... nog een weg te gaan dus; maar er is weer een nieuw hoofdstuk begonnen! Voor de uitgebreide fotoreportage met elke week updates, klik hier.

 • Voorgangers-verkiezingen 2005

Op 6 febr. 2005 vond de 2e ronde plaats. De volgende duiven haalden de kiesdrempel en zijn als voorganger gekozen ingaande 1 maart: Alet Aalders, Cees Blaauw, Diana Vernooij, Frans Gerritsma, Fred Vos, Henk Kemper, Jos Brink

Marina Slot, Maruja Bredie en Rob Gijbels.

Zie verder ook bij: voorgangers. ook hun persoonlijke motivatie

 • Nieuwjaarsreceptie 2 jan. 2005

Voor de fotoimpressie; klik deze link.

 • Kinderkerst

Voor de fotoimpressie, klik hier.

 • Uit de droom.

Dit is het thema voor de 4 adventvieringen. Toelichting.

 • Hemeltje heropend !

Vanmiddag 14 nov. is feestelijk het Hemeltje heropend. Talloze gasten waren aanwezig. Zie de aparte fotoreportage.

 • Concert op 28 november:

          

          Ensemble Diggle-Siefert-Hizumi

         

 • Volg het orgel...

Vanaf oktober is er een aparte orgel-pagina gemaakt, waarin u voortdurend de allerlaatste foto's kunt bekijken van de herbouw van het grote Smits-orgel. Volg het op de voet via deze site; deze wordt wekelijks ge-update!

 • Timmerwerkplaats ...

Op het Hemeltje wordt dezer dagen druk verbouwd en getimmerd. Olv. Fred worden kasten in elkaar gezet en opgehangen, tafels enz. Ook Henk en Freek zijn daar al wat avonden gesignaleerd! De opening is nog niet bepaald; nader nieuws volgt nog ...

Fred & Arjan met kasten aan het werk!

 • 10 Jaar De Vleugel.

Zaterdag 2 okt. vierde De Vleugel haar 10-jarig bestaan; een delegatie van De Duif was die dag in Antwerpen. Klik hier voor het fotoverslag. Tevens de tekst van de toelichting van Bert Lodewijckx.

Meer info over De Vleugel in Antwerpen? Kijk op hun website:  www.devleugel.be

 • Orgel in (weder)opbouw! Sedert medio augustus staat het orgel (beter gezegd: de orgelkast) weer in de steigers. De restauratie vordert gestaag. Na herstel van de orgelkast, de pijpen en het interne mechaniek, zal naar verwachting begin 2005 met de feitelijk inbouw gestart worden. Kortom: er zit muziek in het orgel; maar dat wìst u natuurlijk al..!

 • 11 juli tm 22 augustus: Zomervieringen
  Omdat het vorig jaar een groot succes was, hebben we voor deze zomerperiode weer gekozen voor een themaserie: Mensen die grenzen verleggen.
  Het koor is deze weken op vakantie. De diensten zullen worden opgeluisterd met pianomuziek en we zingen bijpassende liederen met de cd's mee. Er zal gebruik worden gemaakt van teksten uit de bijbel en andere teksten die aansluiten bij het onderwerp. Per 29 augustus is het koor weer terug van haar reces.
 
 • 4 juli; kindernevendienst.

Op zondag 4 juli  zal er - ondanks eerdere berichten - toch wèl een kindernevendienst zijn! De eerstvolgende ná de zomer is op zondag 5 september.

 • Hemeltje wordt verbouwd.

In het Hemeltje wordt op dit moment druk gewerkt, getimmerd. Er zijn 3 nieuwe dakramen in aangebracht, een keukenblok geplaatst, kasten neergezet. In de komende weken wordt daar de laatste hand aan gelegd en we verwachten, dat ca. begin juni het Hemeltje wordt opgeleverd!

 • Mimi Christiaans overleden.

Op 18 mei jl. is Mimi Christiaans overleden. Mimi is jarenlang met hart en ziel aan De Duif verbonden geweest en was zelf ook de nodige jaren voorganger. Haar hoofdpagina en overwegingen kunt u terug vinden op deze site. Haar familie en ook De Duif verliest in haar een innemende vrouw.

Zij was al geruime tijd ernstig ziek. Op dinsdag 25 mei a.s. nemen we met elkaar afscheid van haar tijdens een speciale viering in De Duif om 10.30 uur. Thema: Smile though your heart is aching.

 • Psalmen in mei.

Op 23 mei is er een special viering rondom Psalmen. Psalmen zijn vaak geschreven als een intieme dialoog tussen God en mens. Catrinus Mak bereidt dit voor op 2 donderdagavonden: 15 en 22 april a.s. Wie mee wil doen: even telefonisch aanmelden bij Catrinus of anders per mail naar: deduif@xs4all.nl

 • Goed nieuws: nieuwe longen voor het orgel!

Eindelijk ook goed nieuws over het orgel. De restauratie wordt nu ook voor ons goed zichtbaar. Afgelopen week (21-28 maart) is begonnen met het terugplaatsen van herstelde/vernieuwde balgen en een nieuw compressormotor. Deze blazen uiteindelijk de lucht aan naar de -nog te herplaatsen- pijpen. De balgen zijn dus eigenlijk de longen van het orgel. Die balgen zijn giga-zwaar in gewicht en werden naar de 2e orgeltribune opgetakeld.

Zie 2 foto's van het inwendige:

beeld van de geplaatste balgen, met daaronder (grijs) de nieuwe compressormotor.

 • Goed nieuws uit de hemel ....

Deze dag (zondag 14 mrt.) is meegedeeld, dat St. Stadsherstel heeft verteld, dat het nieuwe Hemeltje als accomodatie voldoende (brand)veilig zal worden gemaakt; er zijn straks 2 vluchtwegen beschikbaar.

Hiermee is het besluit genomen, dat we dus op korte termijn voor vergaderingen etc. verhuizen. De noodzakelijke verbouwing zal naar schatting 2 maanden in beslag nemen, zo deelde Henk Kemper mee. Kortom: "we gaan naar de hemel ..."

 • Wordt in 2004 het Hemeltje in ere hersteld?

Zondag 8 febr. 2004 is na de viering in een korte Verg. van Aangeslotenen (VA) besproken of we in het pand De Duif de huidige vergaderruimte zouden willen verruilen voor "het Hemeltje". Deze heeft na de verbouwing een ruimere opgang gekregen en zal verder brandveilig worden gemaakt. Na een korte bezichtiging van de nieuwe ruimte stemde een groot deel van de aanwezigen vóór dit voorstel. Het bestuur stemt dit verder af met Stichting Stadsherstel

.

 
 • Nieuw voorgangersteam 2004:

Op 1 febr. 2004 zijn tijdens de verkiezingen gekozen: Alet Aalders, Cees Blaauw, Maruja Bredie, Jos Brink, Rob Gijbels, Frans Gerritsma, Marina Slot en Diana Vernooij

 • zondag 4 en 11 jan. 2004: op 4 jan. was er dit jaar géén traditionele Nieuwjaarsreceptie na afloop van de viering. (Ton Visser had wel zijn jaarlijks traditionele "wieltjes"gebakken! ) Op deze zondag was er echter wel - zoals altijd - de eerste ronde van de voorgangers-verkiezingen. Kandidaten zijn voorgedragen. (foto: Thea van Deijl vult haar voordrachtformulier in)

Bert van der Meer (secr.) is gestart de ledenadministratie te completeren; eind januari wordt een up-to-date lijst uitgebracht. Sta je er niet op of wellicht een oud adres? Nog geen emailadres opgegeven? Mail ons dan even: deduif@xs4all.nl.

 • De tweede ronde van de voorgangersverkiezingen vindt plaats: zondag 1 februari a.s. De resultaten worden na afloop direct op internet gepubliceerd! Kijk dus op deze site.
 • Op 11 januari 2004 vieren we het 30-jarig bestaan van de Basisgemeente! Er is een feestelijke viering om 10.30 uur.

voor foto-impressie klik hier.


 
 
   

Belangstelling voor de "oude nieuwsberichten"?


Kies:

- berichten 2010-2011

- berichten 2007 t/m 2009
- berichten 2006
- berichten 2004 en 2005
- berichten zomer 2002 t/m dec. 2003
- berichten t/m juni 2002

 
       
       
       
       
     
     
     
     
     
     
     
     
         
     
     
         
     
     
         
     
     
     
     
           
 
 
 
       RG 2011-05-23 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl