Zomervieringen 2004

Zomerthemaserie over aansprekende figuren in de bijbel
op de zondagen 11 juli t/m 22 augustus in basisgemeente De Duif.

Omdat het vorig jaar een groot succes was, hebben we voor deze zomerperiode weer gekozen voor een themaserie: Mensen die grenzen verleggen.
Het koor is deze weken op vakantie. De diensten zullen worden opgeluisterd met pianomuziek en bijpassende liederen vanaf cd's. Er zal gebruik worden gemaakt van teksten uit de bijbel en andere teksten die aansluiten bij het onderwerp.
  [ Agenda voorgangers | Nieuwspagina ]  
 

"Mensen die grenzen verleggen"
[ Abraham | Job | David | Mozes | Maria Magdalena | Maria | Judith ]

In de geschiedenis van God met zijn volk zijn er steeds weer mensenn die geroepen worden om iets te ondernemen, waardoor de geschiedenis verder komt. Dat is niet altijd gemakkelijk. Je worstelt met wat je moet doen.
Hoe ver moet je gaan in je geloof wanneer de opdracht onmogelijk lijkt?
Zijn wij voorbeelden van geloof?
Zijn wij mensen die grenzen verleggen?

 
         
  11 juli Abraham door Rob Gijbels    
  "En God sprak tot Abraham". Deze woorden uit het boek Genesis lopen door tot in onze tijd.
God sprak: "Ga uit je land en trek weg uit je geboorteland". Deze woorden hebben als geen andere, mensen telkenmale in beweging gebracht. Een roep om vreemdeling te worden? Abraham dwaalt, zoekt en gaat tot het uiterste. In Abraham komen ook de wortels samen van de joodse, christelijke en moslimtraditie. Wat doet het ons?
We laten ons aanspreken door de God van Abraham, Izaäk en Jacob, de God van grensverleggers.
 
  ^ top ^      
         
  18 juli Job door Cees Blaauw    
  Ondanks de beschuldigingen van zijn "vrienden" blijft Job volhouden dat zijn lijden geen straf van God is voor slechte daden. Hij weigert deze verklaring te geloven. Daarmee geeft hij een zuiverder beeld van God weer dan zijn vrienden.  
  ^ top ^      
         
  25 juli David door Alet Aalders    
  Een geschiedenis van schaapherder tot koning, van een mens met fouten maar ook met een groot inzicht. Kortom een verhaal over hoop voor iedereen.
Een verhaal van krantenbezorger tot miljonair, een assepoester-story, het verhaal van moeder Theresa en Martin Luther King.
Al lijkt alles kansloos te zijn, al heb je fouten gemaakt, er blijft die hoop, die kracht om iets te kunnen betekenen. Verleg eens je grenzen.
 
  ^ top ^      
         
1 aug. Mozes door Marina Slot    
  Als hoofdrolspeler in 4 van de 5 eerste bijbelboeken van het Oude Testament, neemt Mozes een prominente plaats in de oudste geschiedenis van het volk Israël en de grondlegging van het verlangen naar vrijheid en een eigen land. Met zijn volk overschrijdt hij grenzen, letterlijk zowel als figuurlijk, maar sterft uiteindelijk vóór de verwezenlijking van het ideaal.
Net die laatste grens mag de zo sterke leider (mettertijd zo geworden) niet nemen met zijn volk.
Een spannende fase, een emotioneel verhaal...
 
  ^ top ^      
         
8 aug. Maria Magdalena door Maruja Bredie    
  Hier was iemand met oren om te horen, ogen om te zien en verstand om te begrijpen. De leerling van wie Jezus het meeste hield. Een vrouw die niet de macht had om invloed uit te oefenen. Zij werd gezien als de hoer met wie Jezus in zonde leefde, maar wie was zij werkelijk?  
  ^ top ^      
         
15 aug. Maria door Jos Brink    
  " De Moeder Gods" is, door vele eeuwen, vervormd tot een volgzame, gehoorzame, zoete vrouw. Voor velen is zij een nabije moeder. Voor anderen gewoon een verre heilige.
Wat is er over van dat krachtige, moedige, joodse meisje Mirjam, die de gezegende onder de vrouwen moest worden?
 
  ^ top ^      
         
22 aug. Judith door Diana Vernooij    
  Judith, een krachtdadige vrouw. Waar de leiders het laten afweten, neemt Judith het optegen een machtige koning die zich God waant. Zij weet zich geroepen om deze God te verslaan.  
         
         
 
| Roosters | Archief/Liturgie | Hulp & Zorg |
 
 
 
 

FV 2004-07-25| © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl