Verkiezingsdag 2009 .
 
     
 

 

Oecumenische Basisgemeente De Duif is een vrije, kerkelijke gemeenschap op democratische grondslag. Elk jaar kiest de gemeenschap:

- het bestuur

- het voorgangersteam

- een nieuw doel voor de maandelijks te houden extra collecte.

De verkiezingsdag vond plaats: zondag 2 februari 2009. Direct na afloop van de viering werden de stembriefjes uitgedeeld en ingevuld en vervolgens de stemmen geteld:

       

 

        

waarna de uitslag bekend wordt gemaakt door Hedwig Buren:

en dit is dan de uitslag:

Bestuur 2009:

Hedwig Buren, Hans Ernens, Hortense Ghijs, Henk Kemper en Ineke Pruissen.

Het bestuur zoekt nog 2 aanvullende bestuursleden. De bekrachtiging daarvan zal plaatsvinden in de VA van 20 april a.s.

Voorgangersteam 2009 telt dit jaar 8 leden:

Harris Brautigam, Maruja Bredie, Frans Gerritsma, Rob Gijbels, Henk Kemper, Helma Schenkeveld, Marina Slot en Diana Vernooij.

        

Harris Brautigam   Maruja Bredie    Frans Gerritsma      Rob Gijbels

                                                                      

       

Henk Kemper   Helma Schenkeveld    Marina Slot       Diana Vernooij  

of kijk verder op de voorgangerspagina

Nieuw extra collectedoel:

Sundjata, huishoudschool en opvang voor meisjes in Dakar, Senegal.

Zie ook: www.sundjata.nl

KvK 34280549

Bankrekg 1710 0 1710

Financiële steun voor initiatieven uit Afrika.
De initiatieven en projecten die de Stichting Sundjata steunt, hebben een gemeenschappelijk doel. Namelijk het verbeteren van het sociale en maatschappelijke leven in de regio.

De Stichting voorziet deze initiatieven van voldoende middelen om te kunnen worden gerealiseerd, waardoor Afrikaanse organisaties zich versterken. Zo leveren de projecten ook een langere termijn bijdrage aan de Afrikaanse ontwikkeling.

Samenwerken met partners in Afrika
Stichting Sundjata ziet zichzelf als een intermediair tussen Westerse en Afrikaanse culturen. Zowel op financieel, sociaal en cultureel gebied.

Daarbij werkt Sundjata voornamelijk samen met humanitaire organisaties die in de regio actief zijn en met Afrikaanse initiatiefnemers zoals vakbonden en maatschappelijke organisaties.

Partners
Wilde Ganzen
Wilde Ganzen steunt wereldwijd kansarme mensen die zich inzetten voor een betere toekomst voor hun gemeenschap. Hun steun gaat uit naar kleinschalige en concrete projecten van, voor en door de mensen zelf in ontwikkelingslanden en in Midden- en Oost Europa. Zonder onderscheid te maken naar ras, taal, religie of geaardheid. Wilde Ganzen probeert dit doel te bereiken door samen met particuliere initiatieven fondsen te werven voor de projecten, o.a. door middel van een wekelijkse radio- en televisie oproep via de IKON.
Wilde Ganzen heeft financiële steun toegezegd voor het project Bouw een school in Senegal (zie ook scholierenstaking.nl ).

NCDO
NCDO wordt verzocht ook een bijdrage te leveren voor het huishoudschool-project en de campagnekosten voor de verdere fondsenwerving in Nederland.

CNTS
De CNTS (Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal) is de grootste federatie van vakbonden van Senegal. CNTS houdt zich niet alleen bezig met de officiële werkgelegenheid - waar mensen op basis van een contract werken - maar ook met werk in de informele sector. Denk daarbij aan markt, handel, kleermakers, stoffenververijen en dergelijk.

Pain de Vie
Een sociale bouwonderneming uit Oost-Congo met humanitaire doelstellingen. Ze vangen voormalig kindsoldaten om en geven ze hen een opleiding. Na de opleiding geeft de onderneming werk in de bouw.

APD2
Deze kleine organisatie uit Congo, regio Zuid-Kivu, bestaat uit hoogopgeleide jonge volwassenen die zich inzetten het lot van slachtoffers van de oorlogen in hun regio te verbeteren.

Pax Christi Bukavu
Pax Christi Bukavu zet zich al jaren in voor vrede en verzoening tussen mensen van verschillende landen, etnische groepen en geloven en neemt initiatieven om slachtoffers van oorlog te ondersteunen bij de opbouw van een nieuw leven.

 

 

 
         
 

 

       
 

| Archief/Bijdragen |

 
 

RG 2009-02-02 | © copyright 'De Duif', Amsterdam | deduif@xs4all.nl